Nuori, kieltäydy lukion uskonnonopetuksesta!

Päivitys 5.8.2016:

1. Alla olevan yhdistyksemme lukiokampanjasivun laadin elokuussa 2005. Sitä edelsi mielipidekirjoitteluni maaliskuusta 2002 lähtien, ja siihen liittyi sanomalehtimainoskampanjani elokuussa 2005; ks. Jouni Luukkaisen mielipidekirjoitukset [HTM]. En tiedä, onko kukaan menetellyt kampanjan osoittamalla tavalla; opiskelijoiden yhteydenottoja se ei ainakaan ole tuottanut. 

2. Kampanja ei oikeasti koske muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuin valtionkirkkoihin kuuluvia opiskelijoita, koska uskonnonopetuksen pakko ei koske heitä muutenkaan. 

3. Lukion uuden tuntijaon mukaan uskonnon/elämänkatsomustiedon pakollisten kurssien määrä on kaksi aiemman kolmen sijasta. Tuntijako otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. Uskonnon kurssien torjuminen heti lukion alusta lähtien ja elämänkatsomustiedon pakollisten kurssin suorittaminen kirkosta eroamisen jälkeen on siksi aiempaa helpompaa. Mutta edelleenkin on vaarana lukiosta valmistumisen lykkääntyminen, jos kirkosta pääsee eroamaan vasta 18 vuotta täytettyään. 

Jouni Luukkainen 

*** 

Nuori lukion opiskelija, jos

  • kuulut johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan, mutta olet päättänyt erota siitä ensitilassa, ja
  • haluat jättää uskonnonopetuksen sekä siirtyä uskonnollisesta yhdyskunnasta erottuasi elämänkatsomustiedon opetukseen,

niin voit kieltäytyä kaikista uskonnon kursseista jo ennen eroamaan pääsemistäsikin. Omatuntosi ehkä vaatiikin sen.

Muut kurssit ja ylioppilaskirjoitukset eivät kärsi.

Lukioaikaasi voisi elämänkatsomustiedon suorittaminen kyllä pitkittää. Omantuntosi vuoksi olet ehkä valmis sen vääryyden kestämään.

Mutta haluaisivatko huoltajasi silloin todella evätä sinulta suostumuksensa eroamiseesi? Tuskinpa.

Sinua ja huoltajiasi valistettakoon, että uskonnonvapauslain pohjustanut komitea ei osannut äskeistä kysymystä tehdä.

Voinette yhtyä vaatimaan uutta, osaavaa komiteaa.

Tietoa ja tukea uskonnonopetuksesta kieltäytyvälle osoitteesta www.ateistit.fi/lukio/.

Aiheesta hiukan laveammin: Lukion uskonnonopetuksesta kieltäytyminen.

Ajatuksen lukion uskonnonopetuksesta kieltäytymisestä itsestäänselvyytenä ja tavoitteellisena toimintana sai tämän "lukiokampanjan" yhdyshenkilö Jouni Luukkainen.

Perusteellisempi selonteko aiheesta on Jouni Luukkaisen artikkeli Nuori, kieltäydy lukion uskonnonopetuksesta! (Vapaa Ajattelija 3/2005, 16-23).

Äskeinen artikkeli oli hänen 25. aiheeseen keskittynyt tai sitä sivunnut sanoma- tai aikakausilehtikirjoituksensa; katso Julkaisutoimintaa.

Jouni Luukkainen lähetti uskonnonvapauslain eduskuntakäsittelyn aikana 2.1.2003 asiaa pohtivan ja uskonnonvapauslakiin muutosta vaativan kirjelmän eduskunnan sivistys- ja perustuslakivaliokunnille.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?