takaisin

Pääkaupunkiseudun ateistit ry


Jari Hakkaraisen mielipidekirjoitukset

Kirjoitukset ovat ilmestymisjärjestyksessä, uusin päällimmäisenä,
ja niiden tekstit ovat yhtenevät lehdissä ilmestyneiden tekstien
kanssa paitsi, että viittaukset joidenkin yksityishenkilöiden nimiin
on poistettu. Osaan liittyy huomautuksia joko itse tekstissä tai tekstin perässä.


Ei kappeliin kannettunakaan (Vantaan Lauri 30.3.2006)