KHO VASTASI PYYNTÖÖNI (19.5.2020)


Sain tänään seuraavan vastauksen (oikeastaan kuittauksen) KHO:lta asiassani, josta kerroin eilen uutisessani [HTML]. (Viestissä viittaus perustuslakiin tarkoittaa 99 §:n 2 momenttia; 1 momentin mukaan ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa käyttää korkein hallinto-oikeus.) 

***

Pyyntönne - H 145/20 


Hyvä Jouni Luukkainen, 

Korkein hallinto-oikeus on vastaanottanut kirjeenne 17.3.2020 ja sitä koskevan täydennyksen 18.5.2020. Olette esittänyt KHO:lle pyynnön tehdä esitys perusopetuslain 46 §:n täsmentämistä. 

Pyynnössänne esitetty asia on saatettu korkeimmassa hallinto-oikeudessa asianomaisten asiantuntijoiden tietoon. Perustuslain mukaisesti korkein hallinto-oikeus käyttää mahdollisuuttaan tehdä valtioneuvostolle esitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä riippumattomasti. Pyyntöönne ei siten anneta tämän vastauksen ohella muuta vastausta. 

Ystävällisin terveisin 

Jaana Lappalainen 
Projektipäällikkö 
Korkein hallinto-oikeus 

***

Välitin KHO:n viestin tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle. 

KHO:n vastaus selvitti minulle, mitä pyynnölleni oli tapahtunut viraston sisällä (se oli saanut diaarinumeronkin, H 145/20). Sellaista tietoa utelin eilen puhelimitse KHO:n kirjaamosta. 

Totean, että se osa pyyntöäni, joka koskee perusopetuslain 46 §:ssä olevan hallintolainkäyttöä koskevan epätäsmällisyyden korjaamista, asettaa KHO:lle haasteen, jota se ei ehkä voi torjua, vaikka toisaalta KHO:lta esitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä olisi hyvin noloa OKM:n kannalta. Toivonkin, että OKM ryhtyy sen tähden itse puuhaan.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?