KIRKOSTA EROSI YLI 50 000 HENKEÄ VUONNA 2017 (1.1.2018)


Eroakirkosta.fi-palvelun mittaama erovirta kirkosta nousi vuoden viimeisenä päivänä 2.059 eroon. Samalla ylittyi 50.000 vuotuisen eron raja.

Palvelu arvioi tiedotteessaan 3.7.2017 eroja kertyvän noin 51 000. Arvio osui varsin lähelle oikeaa. Tulos on melko hyvä, mutta jää silti kauas huippuvuosien luvuista.

Vuosi
Eronneet
2007
33 000
2008
49 699
2009
40 410
2010
84 110
2011
46 502
2012
41 261
2013
55 745
2014
79 393
2015
45 349
2016
48 927
2017
50 535
 
Taulukon mukaan vuosi 2017 oli aikavälin 2007-2017 neljänneksi paras erovuosi. Keskiarvo on 52.266 eroa ja lähelle sitäkin päästiin.

Palvelu avautui 21.11.2003. Sen jälkeen sitä on käyttänyt 621.426 henkeä. Palvelun kautta voi erota vain kahdesta uskonnollisesta yhdyskunnasta eli Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja Suomen ortodoksisesta kirkosta.

Kimmo Sundström


JK. Yöllä 1.1.2018 palvelu näytti kumulatiivisiksi eroiksi vuoden 2016 lopun lukeman eli noin 50.000 eroa liian vähän. Virhe korjattiin 1.1.2018. Kun 619.367 + 2.059 ≠ 621.406, palvelu näyttää kumulatiiviset erot 1.1.2018 20 eroa pienempänä kuin ne todellisuudessa ovat. Pitäisi olla siis 621.426. Virhe on kuitenkin mitätön ja tälläkin sivustolla voidaan jatkossa kumulatiiviset erot raportoida kuten palvelussa.

Palvelu näyttää myös erojen keskiarvon (2007-2017) väärin (57.493). Osoittajaan lisättiin vuoden 2017 erot, mutta nimittäjään unohdettiin lisätä yksi vuosi.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?