JÄRJESTÖJEN EU-ELINTARVIKEJAKELUUN EHKÄ TULOSSA MUUTOKSIA (12.12.2009)

Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT) on yhdessä monien muiden kansalaisjärjestöjen kanssa osallistunut vuosittain EU-elintarvikejakeluun vähävaraisille. Vuosia sitten ateistien jakelua hallinnoi Vapaa-ajattelijain liitto ry ja siihen osallistui lukuisia paikallisia vapaa-ajattelijayhdistyksiä. Liiton lopetettua tämän toimintamuodon PAT jatkoi sitä pääkaupunkiseudulla itsenäisenä jakelijana. PAT:n hallinnon piiriin kuuluvat myös Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n ja Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n toimeenpanemat EU-elintarvikejakelut. 

EU:n ruoka-apuohjelmasta järjestettiin siihen osallistuville järjestöille aikaisempien vuosien tavoin kokous Maaseutuviraston markkinatukiosastolla Pasilan virastokeskuksessa, Helsingissä, tiistaina 8.12.2009. Helsingin toimiston sijaintipaikkana toimiva valtava virastokompleksi sijaitsee Itä-Pasilassa, Pasilan rautatieaseman vieressä, Rauhanaseman naapurissa. 

    Pasilan virastokeskuksen kompleksi Rauhanasemalta päin kuvattuna. Oikealla olevat portaat vievät Maaseutuviraston ala-aulaan. 

Saimme vierailijakortit vahtimestarilta ala-aulasta, josta EU-ruoka-apuohjelmasta vastaava ylitarkastaja Merja Laitinen johdatti meidät kokoushuone Kaaliin rakennuksen neljännessä kerroksessa. Paikalla olivat viraston puolesta Laitisen lisäksi Anu Aalto, Minna Luusua ja Virpi Tiilikainen. Järjestöistä paikalla oli osanottajia kymmenkunta. 

Laitinen kertoi alustuksessaan, että virasto oli parhaillaan siirtymässä Seinäjoelle. Jo viime maaliskuusta lähtien toimintoja oli siirretty – mihin oli liittynyt myös henkilövaihdoksia. Vuoteen 2011 mennessä Seinäjoelle valmistuu uusi Maaseutuviraston toimitalo, jonne koko virasto tulee siirtymään. 

Kokemuksia tuotteista ja jakelusta 

Suurimmalta osin kuluneen vuoden jakelusta oli paikalla olleiden edustajien mukaan hyviä kokemuksia. Jonkin verran huomauteltiin rikkoutuneista pakkauksista, joista oli aiheutunut hävikkiä. Tällä on merkitystä varsinkin, koska tulli vaatii hävikin syyt selvitettäviksi. 

Kuljetukset itsessään olivat sujuneet luotettavasti. Rahtikirjattuja lähetyksiä oli vuoden aikana noin 800, joista reklamoituja oli ollut vain pieni osuus. Reklamaatiot olivat liittyneet pakkauksien rikkoutumisten lisäksi satunnaisiin keräilyvirheisiin. 

Keskustelusta kävi ilmi, että PAT on määrällisesti arvioiden pikkutekijä verrattuna suurimpiin jakelijoihin, joiden vuosittainen volyymi lasketaan kymmenissätuhansissa kiloissa. Toisaalta nämä suurimmat jakelijat ovat valtakunnallisia liittoja, joilla on lukuisia eri paikallisyhdistyksiä eri puolilla maata ja jotka hoitavat jakelun keskitetysti. PAT:lla, kuten myös jakeluun osallistuneella Forssan Vapaa-ajattelijat ry:llä, on siten paikallista merkitystä erityisesti uskonnottomana vaihtoehtona. 

Arviolta puolet paikalla olleista edustikin kristillisiä järjestöjä kuten Pelastusarmeijaa, Suomen Vapaakirkkoa, Kirkkopalveluita ja pienempiä herätysliikkeitä. Sekulaareista järjestöistä paikalla olivat mm. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö (TVY) ja Mielenterveyden Keskusliitto. Kuitenkin jopa sekulaarien järjestöjen (mm. TVY) edustajat ilmaisivat valmiutensa tiiviimpään yhteistyöhön paikallisten seurakuntien kanssa esimerkiksi tilojenkäyttöön liittyvissä asioissa. 

Jaettavien yksikköjen määrä vaihtelee jakelijajärjestöstä riippuen. Kävi ilmi, että useat järjestöt jakavat EU-ruokaa muiden elintarvikkeiden ohella, jotka ovat peräisin esim. kauppojen ylijäämästä. Toisaalta yksittäiset kassit saattavat kasvaa hyvinkin suuriksi. Tähän on komission taholta kiinnitetty huomiota, ja niinpä virastolla on nykyisin maksimijakelusuositus yhtä avun vastaanottajaa kohti. 

Eri järjestöissä suositus on tulkittu eri tavoin. Jakelupakettien kokoa on yritetty mm. sovittaa avunsaajien perhekokoon, mutta tästä on kentällä huonoja kokemuksia. Saman perheen eri jäseniä on mitoituksesta huolimatta saattanut ilmaantua hakemaan apua useita kertoja. Isolla paikkakunnalla, jolla ihmiset eivät tunne toisiaan, tällaista vilppiä on lähes mahdotonta valvoa. 

Paremmin on toiminut mm. espoolaisen Hyvä Arki ry:n käyttöön ottama neljän viikon sääntö. Sen mukaan sama henkilö ei saa noutaa uutta kassia ennen kuin neljä viikkoa on kulunut edellisestä noudosta. Muutoin ongelmana yhdistyksen toimialueella on ollut, että ruokakasseja on joskus kaupiteltu eteenpäin tai vaihdettu viinaan. Tällöin kyse on kuitenkin ollut sellaisista kasseista, jotka sisältävät EU-elintarvikkeiden lisäksi haluttuja kauppojen ylijäämätuotteita. 

Kautta linjan todettiin, että tarve on ollut suurempi kuin jaettavien tuotteiden määrä. Uusista tuotteista erityisesti mysli ja pasta oli otettu kentällä lämpimästi vastaan. 

Lisäjakelu vuoden lopussa 

Kuluneen vuoden aikana järjestöissä oli vastanotettu kaikkiaan 2.250.000 kiloa jaettavia elintarvikkeita. Vuoden kiintiöstä noin 39.000 kiloa oli edelleen jaettavana kokousajankohtana. 

Huolimatta kysynnästä eräät isoimmat jakelijajärjestöt eivät tänä vuonna kyenneet vastaanottamaan aivan niitä määriä, joita keskusvarastoon oli tilattu. Ongelmana oli ollut mm. puute vapaaehtoistyövoimasta. Isojen järjestöjen palkattu henkilökunta on usein ylityöllistettyä eikä pysty hoitamaan jakelua yksinään. 

Normaalisti keskusvarasto on tähän mennessä tyhjentynyt viimeistään marraskuussa. Nyt pyritään saamaan varasto tyhjäksi ennen joulukuun loppua. Lisäjakelusta kiinnostuneita järjestöjä kehotettiin ottamaan yhteyttä Virpi Tiilikaiseen, mikäli ovat kiinnostuneet ylimääräisestä jakelukierroksesta. 

Johtuen kuluneen vuoden jakeluajan pitkittymisestä voidaan järjestöille korvattavista hallintokuluista tehdä päätös vasta ensi vuoden tammikuussa, koska jakelu poikkeuksellisesti jatkuu vielä parhaillaan. 

Rahoituspohja muuttumassa 

Laitisen mukaan elintarvikejakeluohjelmista oli ollut viime syksynä vilkasta keskustelua EU:n komissiossa. Tällöin oli laadittu esitys, jonka mukaan jakelujen rahoituspohjaa tulisi siirtää EU:lta jäsenvaltioille. Esityksen mukaan vuodesta 2010 alkaisi kolmivuotinen siirtymävaihe, jolloin jäsenvaltioiden omarahoitusosuus olisi 25 prosenttia jakelun kustannuksista. Kolmivuotisperiodin jälkeen jäsenvaltiot vastaisivat 50-prosenttisesti rahoituksesta. 

Esityksen mukaan yksittäisillä jäsenvaltioilla tulisi jatkossa olla oma ruoanjakeluohjelma. Tällöin jaettavien tuotteiden valikoima voisi laajentua, koska se ei enää olisi sidottu EU:n interventiovarastoihin. 

EU-parlamentti otti kantaa esitykseen toteamalla elintarvikejakeluohjelman tärkeäksi, muttei asia sen jälkeen ole edennyt. Sen sijaan EU:n tilintarkastustuomioistuin tutki jakelua. Sen mukaan suurimmat vastaanottajamaat (mm. Ranska, Italia, Espanja ja Puola) olivat käyttäneet ruoka-apua maatalouspolitiikan virheiden paikkaamiseen kanavoimalla siihen ylijäämävarastoja. 

Tilintarkastustuomioistuimen kannan mukaan elintarvikejakelun kaltaisen sosiaalisen ohjelman tulisi olla sidottu puhtaammin sosiaalipoliittisiin lähtökohtiin niin, ettei sitä voisi käyttää muun tukiaispolitiikan osana. 

Komissio puolustautui tuomioistuimen kritiikiltä esittelemällä edellä mainitun uudistusesityksen, joka kuitenkaan ei ole tähän mennessä edennyt. 

Laitisen mukaan ei ole todennäköistä, että muutoksia tapahtuisi vielä ensi vuoden jakelussa. Siihen asti edetään yhä ”vuosi kerrallaan” kuten aiemmin. 

Ajankohtaista 

Vuodelle 2010 Suomi on saanut ruoka-apuohjelmaan 25.000.000 kg ohraa ja 500.000 kg maitojauhetta EU:n interventiovarastoista. Näitä käytetään ”oravannahkataloudellisina” maksuvälineinä tarjouskilpailussa, jossa elintarviketuottajat tarjoavat niitä vastaan jaettavia tuote-eriä. Tarjoukset ensi vuodelle on jätettävä 25.1.2010 mennessä. 

Tuotejakauma riippuu lopulta siitä, mitkä tuottajat tekevät viraston normien kannalta halvimmat tarjoukset. Tähän vaikuttavat myös kuljetuskustannukset. Viimeksi esimerkiksi Raisio voitti tarjouskilpailun Myllyn Parasta vastaan pelkästään varaston sijainnin vuoksi. 

Tällä kertaa jakeluun on osallistumassa peräti 32 jakelijayhteisöä. Määrä on kasvanut mm. siitä syystä, että yksittäiset työttömien yhdistykset ovat jakelutoiminnassa erkaantuneet keskusjärjestö TVY:n alaisuudesta. 

PAT:n osuus jakeluohjelmassa pysynee yllä mainituista muutoksista huolimatta toistaiseksi ennallaan. 

Janne Vainio


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?