Pääkaupunkiseudun Vapaa-ajattelijat ry

Juhlapuhujapalvelut

Pääkaupunkiseudun ateistit ry toimii juhlapuhujatoiminnassa yhteistyössä Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n (UJ) kanssa. UJ on Vapaa-ajattelijain liiton liittoneuvoston päätöksen mukaisesti liiton virallinen yhteistyökumppani puhuja-asioissa. Puhujat tarjoavat palveluksiaan nimenanto-, aikuistumis- ja hääjuhliin sekä uskonnottomiin hautajaisiin. Ehkäpä joitakin muitakin tapahtumia, vaikkapa harjakaisia, voisi juhlistaa sopivalla juhlapuhenumerolla!

Alla listatut juhlapuhujat eivät ole pelkästään Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäsenpuhujia, vaan suurin osa on eri puolilla maata toimivien vapaa-ajattelijayhdistysten juhlapuhujia.

  1. Pentti Suksi, Vaasa, puhelin (06) 3167934, 0500-879558, sähköposti pentti.suksi@netikka.fi, toimialue Vaasan seutu
  2. Kainuun Vapaa-ajattelijat ry:n juhlapuhuja: Aki Räisänen, Kajaani, puhelin 050-5948501, sähköposti aki.k.raisanen@kolumbus.fi, toimialue Kainuu
  3. Jouko Saksio, Oulu, puhelin 040-5360345, sähköposti jsaksio@netti.fi, toimialue Oulun seutu, puhepalkkio 160 euroa 8 tuntiin asti
  4. Martti Vaattovaara, Kolari, puhelin 0400-194250, sähköposti martti.viljami@gmail.com, toimialue koko maa

Voit ottaa luottamuksella yhteyttä näihin puhujiin. Yhdistyksemme suosittelee heidän palveluksiaan. Näiden juhlapuhujien palvelutuotanto on harrastus- ja yhdistyspohjaista, ei kaupallista liiketoimintaa.

Juhlapuhujien palkkiot vaihtelevat välillä 0-160 euroa/puhetapahtuma lisättynä mahdollisilla matkakuluilla.

Kimmo Sundströmin laatima Juhlapuhujaselvitys julkaistiin Vapaa Ajattelija -lehden numerossa 2-3/2002, s. 58-59. Luettelosta saat lisätietoja muualla maassa toimivista juhlapuhujista. Luettelon tietoja ei ole päivitetty, joten niihin on tullut muutoksia luettelon julkaisemisen jälkeen.

Valtakunnallisen Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n kotisivulta saat myös lisätietoja. Jäsenhakemukset Uskonnottomille juhlapuhujille tulee toimittaa yhdistyksen puheenjohtaja Janne Vainiolle, sähköposti janne.mikael.vainio@gmail.com.

Juhlapuhujakoulutus

Jos haluat ryhtyä uskonnottomaksi juhlapuhujaksi ja haluat saada perehdytystä ja koulutusta asiaan henkilökohtaisesti kokeneilta juhlapuhujilta tai juhlapuhujakurssilla, ota yhteyttä yhdistykseemme.

Juhlapuhujien tuki

PAT myöntää juhlapuhujille tukea kulukorvauksen muodossa. Tuen saajan on liitettävä hakemukseen selvitys kuluista, joilla on välitön ja asiallinen yhteys puhetapahtumaan. Tällaisiksi kuluiksi voidaan hyväksyä vain majoittumiskorvaus ja matkustamiskulut, joiden lisäksi voidaan maksaa päiväraha tai osapäiväraha, jos maksamisen edellytykset täyttyvät. Kulukorvausta voivat saada vain harrastus- ja yhdistyspohjalta toimivat, epäkaupalliset juhlapuhujat. Kulukorvausta voivat saada UJ:n jäsenpuhujat, pääkaupunkiseudulla toimivat puhujat ja harkinnanvaraisesti muutkin puhujat. Kulukorvauksen määrä on enintään 120 euroa/puhetapahtuma ja enintään 1.200 euroa/puhuja/kalenterivuosi. Tukihakemuslomakkeen voit tulostaa tästä.

Aiemmin kulukorvausta saattoi saada vasta sen jälkeen, kun hakija oli ensin hakenut korvausta Vapaa-ajattelijain liitolta.  Järjestelmä toimi hyvin. Liiton lopetettua vuonna 2011 korvausten maksamisen kokonaan tämä ehto ei voi täyttyä.  Vapaa-ajattelijain liitolla on vuonna 1996 perustettu Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahasto. Rahasto on perustettu 17.8.1988 päivätyn testamentin nojalla ja se "kustantaa puhujia vapaa-ajattelijoiden haudoille sekä vapaa-ajattelijoiden hautojen hoitoa niin laajasti kun on mahdollista". Rahastosta voitiin jakaa sanottuja korvauksia vuonna 2005 noin 11.000 euron arvosta. Liitto on kirjanpidossaan laiminlyönyt rahaston kasvattamisen ja ryhtynyt käyttämään rahaston tuottoja muihin tarkoituksiin kuin mitä testamentin tarkoitemääräys kuvasi.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?