takaisin otsikoihin

 

Pitäisikö nuoren saada erota kirkosta? (Helsingin Sanomat 9.12.2002)

 

Lukiossa uskonnonopetukseen ei voi pakottaa nuorta, joka on

päättänyt erota kirkosta. Tämä huomiotta jätetty asia

kaataa päinvastaisen kuvitelman uuden uskonnonvapauslain

perimmäisenä perusteluna sille, että vasta 18-vuotias saisi

ratkaista uskonnollisen asemansa itse.

 

Uskonnontorjujan lukioaika voi tosin venyä, sillä vaikka

elämänkatsomustiedon kurssit opiskelisi itsenäisesti, ne saa

suorittaa vasta kirkosta erottua. Tämä ei ole este kieltäytymiselle,

sillä kyseessä on omantunnon asia. Onhan esimerkiksi

peruskoulun uskonnonopetuksen yksi tavoite, että oppilas oppii

näkemään Jumalan vaikutuksen maailmassa. Sellainen näkeminen

on uskonnon tunnustamista ja siihen opettaminen uskonnon

harjoittamista.

 

Nykytapaan 15-vuotias saisi muuttaa uskonnollisen asemansa

huoltajien suostumuksella. Julkaisemieni tilastojen mukaan

suostumuksen vaatimus on kuitenkin hyvin suuri este juuri

kirkosta eroamiselle. Lakiesitys perustelee huoltajien

päätösvaltaa sillä, että kyseessä olisi lapsen huolto.

Mutta mikä on huoltajien vastuu, jos he eivät anna lapsen

jättää kirkkoa, ja tämä joutuu omantunnonvapautensa tähden

venyttämään kouluaan?

 

Kuinka vanhemmille kerrotaan lakeihin tulleesta ristiriidasta,

joka voi johtaa heidät ansaan? Eikö hyvään huoltajuuteen ehdottomasti

kuuluisi antaa tarvittava suostumus nuorelle, joka ilmoittaa

eroavansa kirkosta ja kieltäytyvänsä lukiossa uskonnonopetuksesta?

 

Oikea käytäntö pitää turvata laissa. Siksi uskonnollisesta

asemastaan ja katsomuskasvatuksestaan tulisi jokaisen saada

itse päättää viimeistään neljätoista vuotta täytettyään.

 

Jouni Luukkainen

matematiikan dosentti

Helsingin yliopisto

 

TUONAIKAINEN HUOMAUTUS. Viittaukseni peruskouluun ("lausutaan")

perustuu hiljan (18.11.02) verkosta tulostamaani opetushallituksen

luonnokseen 17.9.02 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi

(ev.-lut. uskonto, vuosiluokka 1-5, osa tavoitelistan ensimmäisestä

kohdasta).