takaisin otsikoihin

 

Uskonnonopetuksen voi torjua (Aamulehti 13.8.2002)

 

Lopussa tekstiin tekemäni viittaukset [1]-[8].

 

 [Toimituksen lainaus: "Perustuslain mukaan taas kukaan ei ole

 velvollinen osallistumaan uskonnon harjoittamiseen ..."]

 

Toimittaja Taneli Heikka kritisoi (Al 4.8. [1]) sdp:n puoluekokouksen

päätöstä uskonnon ja elämänkatsomustiedon tekemisestä keskenään

vaihtoehtoisiksi kaikille. Päätös koski lukion lisäksi peruskoulua [2].

 

Toisin kuin Heikka kertoo, vanhemmat eivät voi nytkään pakottaa

lastaan osallistumaan lukion uskonnonopetukseen eväämällä

suostumuksensa tämän kirkosta eroamiseksi. Nimittäin lukion

muututtua luokattomaksi tämän opetuksen voi torjua.

 

Viimeistään kirkon jättämisen jälkeen on sitten suoritettava

elämänkatsomustiedon kurssit. Mutta ellei koulu hyväksy

itseopiskeluun perustuvia tenttejä, syksyllä syntyneen lukio voi

tällöin venyä kohtuuttomasti neljänteen vuoteen.

Jo nuoren täten tosiasiassa kasvaneiden vallan ja vastuun tähden

olisi uskonnonvapauslain uudistuksessa annettava 15-vuotiaan omalla

päätöksellään erota kirkosta tai liittyä siihen.

 

Tätä nuoremman osalta olisi vähintäänkin sallittava, että kirkkoon

kuuluvat vanhemmat voivat peruuttaa lapsensa kasteessa tapahtunut

kirkkoon liittäminen. Kastehan ei edes ole pakollinen. Ainakin

tällöin lapsi siis voitaisiin ottaa pois uskonnonopetuksesta, ja hän

saisi oikeuden uskonnottoman elämänkatsomustiedon opetukseen.

 

Näiden muutosten tarve tulee siitä, että -- päinvastoin kuin

Heikka väittää -- uskonto ei sovi yhteen kriittisen järjen kanssa

ainakaan, kun jälkimmäistä sovelletaan edelliseen. Silloin pakollinen

uskonnonopetus voi syvästi loukata vakaumukseltaan uskonnottoman,

kirkon jäseneksi identifioitumattoman, uskontokriittisen koululaisen

uskonnonvapautta. Hänen laisensa haluaa jättää Heikan mainostaman

"uskon ja epäilyn vuoropuhelun" kirkkomielisille.

 

Katsotaanpa esimerkkiä. Keväällä Aamulehti selosti [3] dosentti Matti

Myllykosken mielenkiintoista artikkelia [4], joka esittää vakuuttavan

arvion Jeesuksen ruumiin todellisesta kohtalosta teloitettujen

joukkohaudassa ja siitä, kuinka tyhjän kalliohaudan kertomukset

Raamatussa oikein on sepitetty.

 

Toisaalta kaiketi parhaita oleva peruskoulun uskonnon oppikirja [5] antaa

tässä asiassa näiden sepittäjien itsensä kuulua. Tekstin tehoa aivan

sen alkuperäisessä tarkoituksessa, uskon luomisessa, kuvaa, että

kirja esittää lisäksi pohdittavaksi kysymyksen, mitä olisi tapahtunut,

jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista.

 

Nyt saattaa havaita, että opetuksessa kristillinen yhteisö siis

harjoittaa ja tunnustaa uskontoaan perustuslain mielessä [6].

Perustuslain mukaan taas kukaan ei ole velvollinen osallistumaan

uskonnon harjoittamiseen vastoin omaatuntoaan, ja tämä on otettava

todesta.

 

Myllykosken artikkeli sai hyytävän vastaanoton piispa Juha Pihkalan

kolumnissa [7] tässä lehdessä. Tieteelle ei piispakaan voi mitään, mutta

sen kuitenkin päättelisin hänen kolumnistaan, että kirkko ei sallisi

uskonnonopetukseen tuollaista ylösnousemususkon horjuttamista.

Eikähän sellainen opetuksen myöhäisessä vaiheessa edes voisi hyvittää

aiempaa. Sikälikin opetuksella on loppuun asti uskonnon harjoittamisen

luonne.

 

Sukupolviliikettä tutkineen Matti Virtasen mukaan [8] sdp on puolue,

joka kerran vielä vetää nuoria puoleensa ja kaipaa näitä vaikuttajikseen.

Puolueen siis todella kannattaakin ajaa päättämäänsä nuorten

omantunnon ja vakaumuksen vapauden kannalta keskeistä asiaa.

 

Elämänkatsomustiedon on tällöinkin saatava säilyttää ensisijainen

luonteensa uskonnottomien kotien lasten opetuksena.

 

Jouni Luukkainen

Matematiikan dosentti

Helsinki

 

VIITTAUKSET.

 

[1] Taneli Heikka: "Sdp sysäisi uskon radikaalien käsiin" (kolumni,

    Al su 4.8.02). Hän viittasi vain lukioon.

[2] Sdp:n puoluekokouksen koulutuspoliittisen kannanoton "kaikille"

    viittaa lukion (kohta 16) ohella myös peruskouluun (kohta 8).

[3] Myllykosken artikkelia selosti juttu:  "Joutuiko Jeesus

    joukkohautaan?" (Al su 24.3.2002).

[4] Myllykosken artikkeli: "Mitä Jeesuksen ruumiille

    tapahtui?" (Teologinen Aikakauskirja 5/2001, s. 407-418). Myllykosken

    rekonstruktion lähtökohtana ovat "evankeliumien passiokertomuksiin

    littyvät kirjalliset ja historialliset ongelmat".

[5] Mainitsemani peruskoulun oppikirja on Suuri kertomus 3-4 (numerot

    viitannevat luokka-asteisiin), WSOY 1998. Sen yhtenä tekijänä on

    tunnettu uskonnonpedagogiikan professori Markku Pyysiäinen. Kohta

    on "Hän on noussut kuolleista" (Luuk. 24:1-12), sivu 225. (Oli muuten

    hyvin raskasta ja vastenmielistä tutustua nykyisiin peruskoulun ja

    lukion uskonnon oppikirjoihin, mutta kaikki ne olen läpi silmäillyt.)

[6] Perustuslaistahan tässä on kyse. Kiista käydään siitä, onko

    kirjoitukseni esimerkin kaltainen uskonnollinen vaikuttaminen

    koulussa uskonnon harjoittamista ja tunnustamista. Mielestäni

    nimenomaan tällainen pikkukoululaisen (ja vähän suuremmankin)

    todellisuuden tajun vääristäminen on juuri sitä. Kirkko

    tukijoineen kieltää kuitenkin tämän. Sitä kirkko ei kuitenkaan voi

    kumota, että uskonnonopetus voi loukata uskonnonvapautta; loukkasi

    se minun uskonnonvapauttani.

[7] Tampereen piispa Juha Pihkala: "Saha kädessä puunsa oksalla"

    (kolumni, Al la 30.3.2002). Pihkala ei arvostanut eksegeettistä

    tutkimusta, mutta siitä ei tarvitse piitata. Sen sijaan Pihkala

    piti Myllykosken tutkimusta "käsittämättömän kepeänä ihmisen

    pilkkana", ja sikäli siis eksegetiikan tulosten laaja esittely koulun

    uskonnonopetuksessa voisi loukata uskovien (eli opetuksen aiemmin

    uskoviksi saattamien) uskonnonvapautta. Siis opetus ei koskaan

    voi palata korjaamaan tuhoisia jälkiään, ei edes lukiossa. (Eikä

    se edes voisikaan korjata: en koskaan anna anteeksi sitä, että

    minulle ylipäätään opetettiin uskontoa).

[8] Yhteiskuntatieteilijä Matti Virtasen väitöskirjaan ja haastatteluun

    perustuva juttu oli Helsingin Sanomissa su 2.9.2002 sivuilla D1-D2.

    Hänen näkemyksensä Sdp:stä nuorten suosion saavana puolueena perustui

    siihen, että kohdakkoin julkiselta sektorilta vapautuu suurten

    ikäluokkien eläkkeelleesiirtymisen tähden 300 000 - 400 000 työpaikkaa

    nuorille, jotka sitten valitsisivat "hyvinvointivaltiota tukevan

    ideologian". Toivottavasti Sdp:n kansanedustajat huomasivat tämän

    Sdp:n kannalta miellyttävän tulevaisuudenhahmotelman sekä pitävät

    sen mielessään ja ottavat sen huomioon syksyllä uskonnonvapauslain

    eduskuntakäsittelyssä.