takaisin otsikoihin

Hautalaki suo vainajalle etusijan (Keskisuomalainen 24.3.2009)

Artikkeli kirkkoon kuulumattomien kirkollisista hautajaisista (Ksml 8.3.) sivuutti hautaustoimilain, jonka mukaan vainajan katsomusta ja oletettujakin toivomuksia tulee kunnioittaa ja joka näin kirkkojärjestyksestä poiketen antaa vainajalle etusijan.

Johdonmukaisuutta kunnioittaen on nyt ajateltava, että vainaja, joka ei kuulunut kirkkoon, oli toivonut saavansa ei-kirkolliset, uskonnottomat hautajaiset. Kirkkojärjestyksen vaatimus, että tämä toive on erikseen ilmaistava, on syvästi loukkaava ja hankala edes tehokkaasti toteuttaa.

Vainajan mahdollinen uskonnollinen katsomus on useimmiten ollut yksityinen eikä minkään uskonnollisen hautausyhteisön jakama.

Jos kirkkoon kuulumaton toivoo kirkollista hautaamista ja sen toteutumiseksi vaatii kirkkojärjestyksen puitteissa kaikki kirkkoon kuulumattomat vainajat siunattaviksi, hinnasta tulee liian suuri johdonmukaisuuteen luottaneiden vainajien katsomuksen loukkaamisena. Hänen onkin kerrottava poikkeava toiveensa (tai suostumuksensa) omalla allekirjoituksellaan.

Hautaustoimilain perustelut viittaavat rikoslakiin, jossa hautaamattoman ruumiin pahennusta herättävä käsittely säädetään rangaistavaksi hautarauhan rikkomisena. Opetusministeriö vahvisti eduskunnalle viittauksen kattavan vainajan tahdon vastaisen siunaamisen.

Tätä rikoslain tulkinnan laajennusta eivät kiistäneet myöskään kirkkohallitus ja oikeuskansleri jälkimmäiselle näistä asioista kanneltuani. Pappi ja omaiset vailla vainajan lupalappua voisivat tulla tuomituiksi.

Jouni Luukkainen
Matematiikan dosentti
Helsinki