takaisin otsikoihin

 

Vaihtoehtoisuus pitää toteuttaa (Keskisuomalainen 29.6.2002)

 

Syksyllä eduskunnan olisi uskonnonvapauslainsäädännön uudistuksessa

aivan välttämättä toteutettava SDP:n puoluekokouksen päätös

uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon vaihtoehtoisuudesta.

 

Nimittäin, kuten perustuslakivaliokunnan kanta on ollut ja mistä

itse jälleen vakuutuin nykyiset oppikirjat läpi silmäiltyäni,

edellinen on ainakin osittain uskonnon harjoittamista, ja sellaiseen

taas tuoreen perustuslain mukaan kukaan ei ole velvollinen

vastoin omaatuntoaan osallistumaan. Kyse ei ole hartaudenharjoituksista,

vaan uskonnon totuuksista, jotka eivät ole tieteellisiä. Siksi

on kirkkoon liitetynkin voitava oppiaine jättää, jos ei noita totuuksia

omista. Rehellisintä olisi tällöin myös sallia kirkon jättäminen

nuorempana kuin nykyään on mahdollista. Silloin, mutta vain silloin

olisi hyväksyttävissä, että elämänkatsomustieto olisi toistaiseksi

yksin kirkkoon kuulumattomia varten.

 

Kyse on syvästä omantunnon seikasta. Se ajaa muiden tarkoitusperien ohi.

Uskonnonopetus toimii myös joka tavoitteeltaan itseänsä vastaan sellaisen

osalta, joka on mukana vain pakosta vastoin sisäistä vakaumustaan.

 

JOUNI LUUKKAINEN

matematiikan dosentti

Helsinki