takaisin otsikoihin

Ateisti uskonnonvapaudesta (Karjalainen 26.5.2008)

Kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien mukaan julkinen valta ei saa koulussaan pakottaa oppilasta huoltajien uskonnollisen tai ateistisen vakaumuksen vastaiseen katsomusopetukseen. Yrjö Sahama puolusti 18.5. uskonnonopetusta uskontotietoa vastaan tällä periaatteella, vaikka käytännössä uskontotieto olisi uskontokasvatusta, ei mitään uskonto- ja ateismikasvatusta.

Periaate toteutuu myös, jos uskonnonopetus poistetaan kokonaan naamioimatta sitä uskontotiedoksikaan. Tämä on oma tavoitteeni, sillä silloin samalla toteutuisi se lapsen arvokas uskonnonvapaus, joka minulta aikanaan riistettiin, että koulu ei pakottaisi lasta opetukseen, jossa totuuskäsitys on toinen kuin koulun muun opetuksen tieteellinen. Koulun tulisi siis olla tunnustukseton eli maallinen.

Lapsen uskonnollisesta asemasta Sahaman kertoma on vanhentunutta. Pääsäännön mukaan siitä päättävät yhdessä huoltajat. On neljä eri ikärajaa. Huoltajat voivat ilmoittaa minkäikäisen tahansa lapsen kirkosta eronneeksi, mutta 12-vuotiaalta tarvitaan tämän suostumus.

Vaihtoehtoisesti 15-vuotias voi erota kirkosta huoltajien suostumuksella. Itsenäisesti saa kirkosta erota vasta 18-vuotias, vaikka, kuten hiukan harkitsemalla huomaa, lukiolainen voikin torjua uskonnon kurssit.

Vaikuttiko sekavalta? Syynä on se, että uskonnonvapauslaista vieläkin sekavamman ehdotuksen tehnyt komitea toimi harhojen vallassa rajoittamishaluissaan. Ja kuitenkin, tai juuri sen tähden, on siis vielä neljäskin uskonnonvapautta koskeva ikäraja.

Se on 13-14 vuoden tiedonsaannin ikäraja. Kahdeksannen luokan syksyllä oppilaalle paljastuu koulussa, että hän voi halutessaan liittyä kirkkoon tai erota kirkosta, jos vain saa huoltajansa puolelleen. Ikäraja on seurausta luterilaisen kirkon nykyisestä rippikouluiästä ja siitä, että vanhemman tai huoltajan kirkon jäsenyys on edellytys vain alle 12-vuotiaan kirkkoon liittämiselle, ortodoksisessa kirkossa ei sekään.

Mutta tämän tiedonsaannin tulisi toki seurata uskonnonvapauslaista ja liittyä siksi 12 vuoden iän saavuttamiseen. Mielestäni 12-vuotiaan tulisi saada itsenäisesti erota kirkosta ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomana siirtyä omalla päätöksellään uskonnonopetuksesta elämänkatsomustiedon opetukseen.

JOUNI LUUKKAINEN
Matematiikan dosentti
Helsinki