takaisin otsikoihin

 

Opetushallituksen ohjeet vajaat (Opettaja 24/16.6.2006)

 

Opetushallituksen uusien uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta

koskevien ohjeiden mukaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen

kannanoton perusteella huoltajille tulee tiedottaa, että näiden

tulee erikseen ilmoittaa, mihin opetukseen evankelis-luterilaiseen

kirkkoon kuulumaton mutta sen uskonnonopetuksessa oleva

peruskoulun oppilas jatkossa osallistuu.

 

Kannanottoon johti korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2004:99,

jonka mukaan toinen huoltajista ei toisen huoltajan vastustaessa voi pätevästi

tehdä perusopetuslaissa tarkoitettua ilmoitusta uskonnolliseen yhdyskuntaan

kuulumattoman lapsen osallistumisesta uskonnonopetukseen.

 

Mutta ohjeet vaikenevat tästä KHO:n antamasta laintulkinnasta

ja puhuvat yksikössä huoltajasta. Toisena taannoisesta kahdesta

oikeusasiamiehelle kannelleesta olen muuten suhteellisen

tyytyväisenä syvän huolestunut siitä, pääsevätkö opetuksen

järjestäjät, koulut ja huoltajat nyt lainkaan selville, että myös

lapsen mahdollisesta uskonnonopetukseen osallistumisesta on

huoltajien päätettävä yhdessä kuten lapsen uskonnollisesta asemasta

ja lapsen huollosta yleensäkin.

 

JOUNI LUUKKAINEN

Matematiikan dosentti