takaisin otsikoihin

 

Missä oikeus? (Yliopisto 9/10.5.2002)

 

Tietysti, TM Pentti Kauppi (Yliopisto-lehti 7/02), uskonnonvapaus

osaltani on aina tarkoittanutkin vapautta uskonnosta. Lähtökohtanihan

(Yliopisto-lehti 5/02) oli juuri sanokaamme 12-vuotias nuori, joka ei

suinkaan etsinyt Kaupin mainostamia välineitä suunnistaa uskonnon

maailmassa, vaan päinvastoin etsi tietä siitä maailmasta pois.

 

Silloin vääräksi kävi se, että uskonnonopetuksena tunnettuun uskonnon

harjoittamiseen oli kuitenkin omantunnon vastaisesti edelleen pakko

osallistua. Omantunnon vastaiseksi käyneestä kirkon jäsenyydestä ei

siitäkään päässyt eroon.

 

Uskonnot ovat kylläkin mielenkiintoinen tarkastelukohde, tunnustan

koulusta huolimatta ja Kaupin minusta saamaa käsitystä kenties

hieman korjatenkin, kunhan saa olla niiden ulkopuolella. Mutta tähän

omaan asemaani en siis päässyt edes 15-vuotiaana vakaumukseni kauhealla

tavalla lokaan polkeneen (kirkon) lain tähden.

 

Kaupille vastaan myös, että uskonnonvapauskomitean väitteiden tähden

kävin viime kesänä läpi kaikki lukion uskonnon oppikirjat. Käytänkin

tilaisuutta hyväkseni esittääkseni avoimen anteeksipyyntöni vararehtori

Raija Sollamolle. Ensivaikutelmani mukaan nimittäin parhaiten muistiini

painui se sarja, jossa hän oli tekijänä. [Oma tekstini:

Ensivaikutelmani mukaan nimittäin parhaimmalta tuntui sarja, jonka

painoin muistiini sinä, jossa hän oli tekijänä.] Sarja näytti

olevan aivan hyväkin kirkon halukkaille jäsenille. Mutta minua

ahdisti kuvitelma, että olisin uudelleen lukiolainen ja että joutuisin

katsomaan maailmaa sarjan mukaisesti kristinuskon opeista ja kirkosta

käsin, jolloin omantuntoni vaatimuksesta minun olisi protestoiva

oppiaineen ja kirkkoon kuulumisen pakkoa sinnikkäällä passiivisuudella

ja käytettävä tunnit muiden aineiden läksyjen lukuun kuten aikanani.

 

Tosin luokattomaksi muuttuneessa lukiossa tätä anteeksipyydettävää

oppikirjan huonona kohteluna minulle ei siis koituisikaan oman

uhrautumiseni hinnalla.

 

Joka tapauksessa haluan nyt esittää avoimen anteeksipyyntöni

muistelmansa hiljan julkaisseelle TT Eira Paunulle. Jätinhän

keskikoulussa hänen juuri ilmestyneen ja ilmeisestikin omiin

tarkoituksiinsa ansiokkaan oppikirjansa sangen vähälle lukemiselle,

koska vääryyttä ja oppiaineen turhuutta kannaltani minun oli

vihdoinkin siten vastustettava.

 

Viime syksynä perehdyin myös peruskoulun uskonnon oppikirjoihin sekä

opetussuunnitelmiinkin ja opettajien oppaisiin. Toki kirjat ovat

muuttuneet sitten omien aikojeni, vaan eivät kuitenkaan oleellisesti.

Kristinuskon opit esitetään niissä yhä aksiomaattisina totuuksina.

Mutta nämä aksiomit eivät ole yleisesti hyväksyttävissä toisin kuin

on asiainlaita matematiikassa, jossa esimerkiksi epäeuklidisen geometrian

intuitionvastaisilla aksiomeilla on ne toteuttava malli. Se juuri tekee

opetuksesta uskonnon harjoittamista. Kuinka voisi toisin ollakaan, kun

opetus alkaa jo ensimmäisenä kouluvuotena ja tällöin kristinuskon

Jumalan julistuksella; sellainen kiinnittää opetuksen luonteen koko

koulun ajaksi.

 

Koulun uskonnonopetus on uskonnonvapauskomitean viimekätinen perustelu

kirkon pakkojäsenyydelle. Siksi on vastustettava nimenomaan edellistä

myös vastustaessaan jälkimmäistä. Siinäkin se Kaupin peräämä järki on.

 

Jouni Luukkainen