takaisin otsikoihin

 

Lukioikäisten uskonnonvapaus (Hämeen Sanomat 30.8.2005)

 

  [[L1] tarkoittaa toimittajan tekemän lisäyksen kohtaa ja

  [P1]-[P3] toimittajan tekemien poistojen kohtia. Poisto [P2]

  on sellainen, jonka lukija pannee merkille siitä, että teksti

  on selvästikin jäänyt kesken. Ks. loppu.]

 

              [Toimittajan poiminta tekstistä:]

              "Itsetutkiskeluni kautta sain näin lakiin

              aivan poikkeuksellisen näkökulman.

 

Hämeen Sanomat kirjoitti 21.8.2008 [L1] lukioikäisen uskonnonvapautta

ajavasta kampanjastani. [P1] En itse voinut erota kirkosta edes

15-vuotiaana, kun laki loukkaavasti vaati siihen vanhempieni

suostumuksen, jota vaille sitten vieläpä jäin.

 

Komitean ehdotus uudeksi uskonnonvapauslaiksi vuonna 2001 järkytti

minua pidättäessään nuorelta yhä itsenäisen päätösvallan, perimmäisenä

perustelunaan tälle kirkkoon lapsena liitetyn nuoren pakottaminen

uskonnonopetukseen.

 

Tajusin kuitenkin heti, että jos lukio jo aikanani olisi ollut

nykyisen kaltainen eli kurssimuotoinen, olisin omantuntoni

vaatimuksesta kirkkoon vielä vastoin tahtoani kuuluessanikin

- ja myös juuri sen vuoksi - kieltäytynyt kaikista uskonnon

kursseista. Se olisi asettanut myös vanhempani uuteen asemaan.

Heidän olisi ollut joko hävittävä minulle tai hävittävä minut.

 

Jos he olisivat tunteneet vastuunsa taata omasta puolestaan

mahdollisuuteni varmasti päättää lukioni viivytyksittä, heidän

olisi ollut sittenkin sallittava kirkosta eroamiseni. Sellainen

pakko antaa suostumus olisi kuitenkin voinut loukata heitä

ja kääntää heidät lakia vastaan.

 

Jos vanhempani taas olisivat olleet vastuuttomia, yliopistoon

siirtymiseni olisi voinut lykkääntyä. [P2]

 

Itsetutkiskeluni kautta sain näin lakiin aivan poikkeuksellisen

näkökulman. Laki oli laadittu aivan kuin lukio olisi edelleenkin

luokallinen eikä luokaton, ja laki voisi murtua tähän eroon.

 

Vuosina 2002 ja 2003 uskonnonvapauslain hallitus- ja

eduskuntakäsittelyjen aikana ja lain hyväksymisen jälkeen

ehdin kirjoittaa 13 eri sanomalehdessä, eräissä useamminkin,

varoituksen sanoja päättäjille ja nuorten huoltajille

lain arvaamattomasta luonteesta, ja kirjelmöin myös yksityisenä

ihmisenä eduskunnan perustuslakivaliokunnalle.

 

Mainitsemani komitean varapuheenjohtajana toiminut professori

Juha Seppo myönsi toukokuussa 2003 alustettuaan keskustelun

tuolloin vielä vahvistamistaan odottavasta laista, että komitea

ei tosiaankaan ollut ajatellut lukion kurssimuotoisuutta. Hetki

oli dramaattinen; komitea oli siis todellakin kelvottomasti

jättänyt nuorten huoltajat yksin tekemään viisas ratkaisu

tilanteessa, johon heidän ei komitean mukaan koskaan edes

olisi pitänyt joutua.

 

Hallitus tuli vielä nuoren puolelle, kun se esityksessään

eduskunnalle uskonnonvapauslaiksi perusteli huoltajien vallan

lukemalla lapsen uskonnollisesta asemasta päättämisen lapsen

huollon piiriin kuuluvaksi asiaksi. Mielestäni vastuullinen

lapsen huolto velvoittaa uskonnonopetuksesta kieltäytyvän nuoren

huoltajat saattamaan hänen uskonnollisen asemansa ajoissa

kohdalleen; huoltajilla ei siis olisi oikeutta mielivaltaan,

toisin kuin heillä oli luokallisen lukion aikana.

 

En voisi uskoa, että kukaan ryhtyisi vakavissaan kehottamaan

huoltajia panemaan kovan kovaa vastaan; nuoren vahinko kun

olisi vahinko myös vanhemmille, koululle, laille, kirkolle.

 

Lainsäätäjä ei ainakaan ole antanut lupaa vahingon

aiheuttamiseen, kun on kerran sivuuttanut koko kysymyksen.

 

Tältä perustalta lähdin nyt vihdoinkin, jo kolmannen

lukuvuoden alun uhatessa mennä ohi, lehti-ilmoitteluuni,

jossa käännyn suoraan siinä samassa tilanteessa olevien

nuorten puoleen, jossa itse olin, rohkaisten heitä toimimaan

kuten itse olisin toiminut, jos se olisi ollut mahdollista.

 

 

Jouni Luukkainen

matematiikan dosentti

Helsinki

..........................

 

Toimittaja oli tehnyt seuraavan lisäyksen:

 

[L1] 2008. (Tarkoitti 2005.)

 

Toimittaja oli poistanut seuraavat kolme kohtaa:

 

[P1]  Tahtoisin kertoa tarkemmin. Aluksi totean, että minulla on

kyllä yhdistyksemme hallituksen täysi tuki ja että verkkosivumme

www.ateistit.fi/lukio tekoon tarvitsin tietokonetaitoisen

aktiivijäsenemme avun.

 

[P2] Itsehän olisin ollut valmis sen kestämään, mutta sitä eivät olisi

kestäneet siteeni heihin. Kaiketi he olisivat sitten syyttäneet heidät

ansaan saattanutta lakia onnettomuudestaan.

 

[P3] Toivon tietysti, että myös vanhemmat ja päättäjät huomaisivat

ilmoitukseni. Maksaahan ilmoitteluni minulle, ja olisi voinut ja

saanut maksaa enemmänkin. Kalleutta kauhisteleva voisi nähdä siinä

osoituksen yleisestä idealistisuudestani, mutta myös uskostani

hankkeeni realistisuuteen. Kampanjan varsinaiseksi yleisöksi

ja avun kohteeksi tunnistaisin ensisijassa nuoren, jota myös

elähdyttää idealismi.