takaisin otsikoihin

 

Siunaus tahdon mukaan (Lapin Kansa 14.6.2005)

 

On kiitettävä Salla Korpelan opasta hautajaisten järjestäjälle

(LK 6.6.) siitä, että se esittelee lyhyesti ja asiallisesti

myös uskonnottoman surujuhlan sekä kertoo lisätiedon lähteistä.

 

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia vainajia toki pyynnöstä

siunataan uskonnollisin menoin, jos -- ja tämä korostus on

teoksessa raikasta -- vainajan tiedetään itse sitä toivoneen.

 

Muuten ei siis niin pidä menetellä; se on tuoreen

hautaustoimilainkin henki.

 

Luterilaisen kirkon oma vuoden 1993 kirkkojärjestys on tähän nähden

nurinkurinen. Välttyäkseen kuoltuaan siunatuksi tulemisen

kirkkoon kuulumattoman henkilön ei sen mukaan riitä pidättyä

toivomasta tuollaista siunaamista, vaan hänen pitäisi ilmaista

tahtovansa toista.

 

Mielestäni kuitenkaan kirkkoon kuulumattomalla ihmisellä ei ole

velvollisuutta perehtyä kirkkojärjestykseen, saati antaa sille

arvoa itseensä nähden. Olenkin kannellut oikeuskanslerille

siitä, että kirkkojärjestys rikkoo hautaustoimilakia vastaan.

 

Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaamaan suostunutta pappia

kiittänyt kirjoitus (LK 1.6.) ei kertonut, oliko siunaamispyyntö

perustunut vainajan toivomukseen. Kirkkojärjestyksen

jälkeenjääneisyyden tähden jäi silloin auki, olivatko kiitokset

todella oikeutetut.

 

Jouni Luukkainen

Puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudun ateistit ry