takaisin otsikoihin

 

Uskonto ja vainajat (Lapin Kansa 1.5.2005)

 

Eräs lukija (LK 24.4.) tahtoi mitätöidä huolestumiseni

uskonnottomien vainajien kohtelusta.

 

Kuitenkin hän tunnustanee, ettei vaimoaan lyövä mies voi

puolustautua moitteilta sanomalla, että tekee niin vain tämän

hyväksi, tätä opettaakseen, ja että lyöminen ei toki satuta,

häntä lyöjää nimittäin.

 

Tuoreen hautaustoimilain mukaan vainajan ruumista tulee käsitellä

arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla, ja

vainajan ruumiin hautaamisessa tulee kunnioittaa vainajan

katsomusta ja toivomuksia.

 

Valtiovallan määräyksestä tai sen edustajien läsnäollessa

kaikille tsunamin uhreille järjestettävä ekumeeninen muistohetki

tai kotimatkalle siunaus ovat uskonnottoman vainajan tapauksessa

mielestäni todellakin vastoin tätä laissa hautaustoimituksen

suhteen ilmaistua periaatetta.

 

Mutta valitettavasti lakiin ei osattu ottaa säännöksiä

mahdollisista hautausta varhemmista vainajaan kohdistuvista

muistotilaisuuksista. Periaatetta olisi silti mielestäni

tullut nytkin noudattaa.

 

Hautaustoimilain perusteluissa sanotaan kuitenkin, että joissain

tapauksissa ruumiin epäkunnioittava käsittely voi täyttää myös

hautarauhan rikkomisen tunnusmerkistön, josta säädetään rikoslaissa.

 

Opetusministeriö joutui selittämään tätä eduskunnalle niin,

että sen voi päätellä koskevan myös vainajan tahdon vastaista

ruumiin siunaamista.

 

Kyseinen rikoslain tunnusmerkistö on hautaamattoman ruumiin

käsitteleminen pahennusta herättävällä tavalla. Tällainen on

rangaistavaa tietenkin heti kuolinhetkestä. En myöskään voi

ymmärtää, kuinka vainaja olisi ilman muuta vailla hautarauhan

suojaa hänen tahtonsa vastaiselta, hänen ruumiiseensa

kohdistuvalta uskonnolliselta toimitukselta pelkästään sen

vuoksi, ettei hautaustoimilaki tilannetta kata.

 

Sikäli aiemmin selostamani oikeuskanslerin yksioikoinen hylkäävä

ratkaisu kanteluuni noiden ekumeenisten muistohetkien

virheellisyydestä (LK 21.4.) jättää minut syvän hämmennyksen valtaan.

 

Jouni Luukkainen

Helsinki