takaisin otsikoihin

 

Uskonnonvapauden puolesta (Maksettu ilmoitus: Helsingin Sanomat pe 21.1.2005, s. A10)

 

ILMOITUS

 

USKONNONVAPAUDEN PUOLESTA

 

Eduskunta haluaisi saada uskonnonvapauslakiin jälkikäteen ympätyksi

huoltajien vapauden rajoituksen, jota uskonnonvapauskomitea ehdotti

turhaan. Mutta rajoitus olisi ristiriidassa komiteankin välttämättömiksi

katsomien lain muiden uudistuslähtökohtien kanssa. Rajoitusyrityksestä on

luovuttava!

 

 

Elokuussa 2003 voimaan tulleen uuden uskonnonvapauslain mukaan

lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät pääsääntöisesti

yhdessä hänen huoltajansa kuitenkin niin, että 12 vuotta

täyttäneen lapsen uskonnollisen aseman muutokseen tarvitaan

hänen suostumuksensa.

 

Tämä huoltajien suvereniteetti on itsessään arvokas. Laissa

se perustellaan rinnastamalla lapsen uskonnollisesta asemasta

päättäminen lapsen kasvatuksesta päättämiseen.

 

Vanhempien vapaus tekee mahdolliseksi kirkkoon kuuluvien

vanhempien alle 15-vuotiaan lapsen kirkosta eroamisen. Täydentävä

kirkkolain muutos taas sallii kirkkoon kuulumattomien

vanhempien 12--14-vuotiaan lapsen kirkkoon liittymisen.

 

Eduskunta hyväksyi kuitenkin joulukuussa 2003 yhdessä kirkkolain

muutoksen kanssa lausuman, joka asiallisesti ottaen vaatii

uskonnonvapauslakia huononnettavaksi niin, että huoltajat

saisivat muuttaa lapsen uskonnollisen aseman vain samaksi kuin

on yhdellä huoltajista.

 

Mutta jos lausuma toteutuisi, yhdistyksemme alkaisi tehokkaasti

levittää postitettavaa lomaketta, jolla kirkkoon kuuluvat vanhemmat

voisivat sittenkin irrottaa lapsen kirkon jäsenyydestä.

 

Lomakkeella ensin toinen vanhempi eroaisi kirkosta, sitten

vanhemmat erottaisivat lapsen (tämän suostumuksella) kirkosta,

ja lopuksi kirkosta juuri eronnut vanhempi liittyisi kirkkoon.

Nämä ilmoitukset kirkkoherranvirasto rekisteröisi samalla kertaa.

 

Lomakkeeni haaste tuottaisikin nyt seuraavat kaksi ylittämätöntä

ongelmaa mahdolliselle lausuman mukaisen lain huolelliselle

valmistelulle.

 

Ensiksi, vaatimusta toisen vanhemman olemattoman pituiselle

kirkosta erossa ololle tuskin voisi perustella mitenkään.

 

Toiseksi, toiselta vanhemmalta vaadittavaa kumoutuvaa kirkosta

eroamista ei sopisi selittää testinä, ovatko vanhemmat tosissaan.

Uuden lain lähtökohtiahan oli juuri riisua vanhasta laista

tällaiset esteet ihmisten tahdonilmaisulle. Lain mukaan kirkosta

eroamiseen tarvitaan kirjallinen ilmoitus, ei muuta.

 

Vastaavastihan ainakin jo Tampereella konfirmoitu kirkosta

eronnut voi liittyä kirkkoon yksinkertaisesti kirjeellisellä

ilmoituksella.

 

Lomakkeeni haastetta ei sopisi torjua myöskään luopumalla

siitä uuden lain lähtökohdasta, että lapsen uskonnollisen aseman

muutoksen on aina perustuttava huoltajien erilliseen päätökseen

vanhan lain jonkinasteisen seuraamisautomatiikan sijasta.

 

Lausumalla yritetään siis tavoitella asiaintilaa, jota ei ole

lainsäädännöllä luotavissa. Lausuman on annettava raueta tyhjiin.

 

 

Jouni Luukkainen

puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry

www.ateistit.fi                                       ILMOITUS