takaisin otsikoihin

 

Seurakuntavaalit ja uskonnonvapauslaki (Lapin Kansa 12.10.2004)

 

Lapin Kansan pääkirjoitus 7.10. esitti, että 16 vuotta täyttänyt

saisi osallistua seurakunta- ja kuntavaaleihin äänestäjänä ja

ehdokkaana. Seurakuntavaalien osalta johdonmukaisuus vaatisi

silloin, että 16 vuotta täyttäneellä nuorella kirkon jäsenyyden

olisi perustuttava vapaaehtoisuuteen.

 

Muutoinhan ansiotyötä tekevän 16-17-vuotiaan kirkkoon tahtonsa

vastaisesti kuuluvan, mutta rippikoulun käyneen nuoren

kannattaisi asettua seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi teemanaan

kirkollisveroprosentin nollaaminen ja seurakunnan toiminnan vastaava

alasajo. Sitä pääkirjoitus tuskin tarkoitti.

 

Haluankin nähdä pääkirjoituksen tukevan uskonnonvapauslain

korjaamista niin, että uskonnollisesta asemastaan saisi päättää

itse nykyistä nuorempana. Jo seuraavien kahden seikan tähden

ikäraja ei saisi olla ylempi kuin 14 vuotta.

 

Ensinnäkin, lukio on muuttunut luokattomaksi. Kirkon jäsenyydestä

eroon haluava lukiolainen voi silloin omantuntonsa vaatimuksesta joka

tapauksessa torjua uskonnon kurssit. Tästä hän joutuu mahdollisesti

maksamaan kohtuuttoman korkean hinnan, elleivät sitten huoltajat

koe olevansa pakotetut juuri siksi antamaan tarvittavan

suostumuksensa nuoren kirkosta eroamiseksi.

 

Toiseksi, kirkon rippikouluikä on varhentunut vuodella aiemmasta

käytännöstä. Rippikoulu käydään sinä kalenterivuonna, jona

täytetään 15 vuotta. Moni liittyy kirkkoon juuri rippikoulun

yhteydessä, ja useimmiten siis kesällä, eikä laki saisi silloin

tehdä eroa keväällä syntyneiden ja syksyllä syntyneiden välillä.

 

On myös huomattava, että uusi uskonnonvapauslaki kasvatti toisaalta

jo lapsen huoltajien vapauden täyteen mittaansa. Nimittäin lain mukaan

lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet

jäsenekseen, tai lapsen eroamisesta siitä päättävät yhdessä hänen

huoltajansa. Hallitus perusteli tämän oivallisesti määrittämällä

lapsen uskonnollisesta asemasta päättämisen osaksi lapsen huoltoa

lapsen kasvatuksesta päättämisen lailla.

 

Lapsen omaa valtaa laissa lisää se, että 12 vuotta täyttäneen

uskonnollinen asema saadaan muuttaa vain hänen suostumuksellaan.

 

Uudesta laista ehdotuksen tehneen uskonnonvapauskomitean

mietinnön mukaan valtio olisi vielä rajoittanut ratkaisevalla tavalla

huoltajien päätösvaltaa tällaisessa kuitenkin perheen mitä

omimmassa asiassa. Niin sen ei tule tehdä, kuten ei laissa

teekään. Mutta lain tulisi antaa lapselle enemmän itsenäistä

päätösvaltaa, sillä kyseessähän ei ole edes perheen, vaan yksilön asia.

 

Vuoden alussa voimaan tulleen kirkkolain muutoksen tähden

kirkkoon voi liittyä alle 12-vuotias lapsi, jos ainakin yksi hänen

vanhemmistaan ja huoltajistaan on kirkon jäsen. Kirkon ymmärrettävä

perustelu tälle ehdolle on, että se turvaa lapsen mahdollisuuden saada

kristillistä kasvatusta.

 

Kirkkolaki ei aseta rajoituksia 12 vuotta täyttäneen kirkkoon

liittymiselle. Täten erityisesti 14-vuotias rippikoululainen voi

nyt liittyä kirkkoon, jos on tästä yhtä mieltä huoltajiensa kanssa.

 

Etäännyin kirjoituksessani pitkälle lähtökohtanani olleesta

pääkirjoituksen aiheesta esittelemään ja arvioimaan uutta

uskonnonvapauslakia. Mutta se johtui siitä, etteivät lehtien

pääkirjoitukset eivätkä muutkaan toimitukselliset aineistot

ole esitelleet yksityiskohtaisemmin uutta lainsäädäntöä siltä

osin, kuin se kuitenkin lisää vapautta.

 

Niinpä uskonnonvapauslain toteuttama huoltajien suvereeni

päätösvalta, lain huomattavin parannus vanhaan verrattana, on

jäänyt vain muutaman uutisrivin varaan. Toisaalta tämä myös

kertonee, että parannus on hyväksytty itsestäänselvyytenä.

Mutta toteutuneen kirkkolain muutoksen ovat lehdet sivuuttaneet

tyystin, mitä on vaikea hyväksyä lehtien tiedotustehtävän kannalta.

 

Jouni Luukkainen

Matematiikan dosentti

Helsinki