takaisin otsikohin

 

Outo päätös TKL:ltä (Aamulehti 19.9.2004)

 

 [Toimituksen lainaus: "En ymmärrä, kuinka mainos voisi

 pahentaa ketään."]

 

Aamulehden 14.9. mukaan Tampereen kaupungin liikennelaitos oli

kieltäytynyt myymästä mainostilaa bussien kyljistä Tampereen

vapaa-ajattelijat ry:n kampanjalle, jonka sisällön ytimekkäästi

ilmoittaa palveleva verkko-osoite www.eroakirkosta.fi. Toivon

TKL:n muuttavan päätöksensä ja nimenomaan TKL:n arvojen pohjalta.

 

Kampanja on yhteiskunnallinen. Sen kohderyhmä ovat ihmiset,

joiden sidos kirkkoon on vain heikko. Se kehottaa heitä

miettimään, eikö heidän itse asiassa olisi syytä jättää kirkon

jäsenyys. Surkuhupaisasti joiltakin tämä vaatisi senkin selville

ottamisen, kuuluvatko he ylipäänsä tällä hetkellä kirkkoon.

Kampanja ei hyökkää kenenkään uskonnollista vakaumusta vastaan,

eikä se kyseenalaista niiden ihmisten kirkon jäsenyyttä, jotka

ovat kirkkoonsa sitoutuneet. Ehkä se päinvastoin sivutuotteenaan

saa jotkut näistä ihmisistä vahvistamaan tätä sidostaan.

 

Kampanja myös valistaisi ihmisiä siitä, että uusi

uskonnonvapauslaki poisti kirkosta eroamisen käytännöistä

tarpeettomat ja loukkaavat hankaluudet. Useimmat kirkon jäsenet

eivät ole itse kirkon jäsenyyttään valinneet. Tällöin paluu

syntymähetken mukaiseen uskonnollisten yhdyskuntien ulkopuoliseen

asemaan vaatii ihmiseltä hänen oman ratkaisunsa, ja lain mukaan

se on tehtävä nimenomaan ilmoittamalla eroavansa kirkosta. Tämä

sanelee mainoksen sanamuodon.

 

En siis ymmärrä, kuinka mainos voisi pahentaa ketään. Eikä TKL

hyväksyessään mainoksen ilmoittaisi kannattavansa sen sisältöä,

vaan se vain sillä ilmoittaisi hyväksyvänsä vakavahenkisen

yhteiskunnallisen toiminnan, josta sen järjestäjät ovat halukkaat

asianmukaisesti maksamaan. Tästä tietotekniikan mahdollisuudet

oivaltaneesta toiminnastaan tamperelaiset vapaa-ajattelijat ovat

jo saaneet maanlaajuisen maineen.

 

Nimenomaan yhteiskunnallisesta toiminnasta on kysymys, sillä

kirkon jäsenmäärällä on vaikutuksensa myös kirkkoon kuulumattomien

asemaan.

 

Valaisen tätä kysymyksellä, joka sivuaa kampanjaa ja jossa olen

itse yrittänyt toimia. Jos lapsi voidaan häneltä lupaa kysymättä

liittää uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, olisi siihen mielestäni

tarvittava sitten huoltajien yhteinen päätös. Nyt kuitenkin

huoltajien ollessa tästä liittämisestä erimielisiä uskonnonvapauslaki

sallii lapsen huoltajana toimivan äidin halutessaan yksin päättää

lapsen liittämisestä uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi

vuoden kuluessa lapsen syntymästä. Kirkon valta näkyy tässä lain

kohdassa. Mutta tämä valta on niin suuri, että se toimii jo kirkkoa

itseäänkin vastaan.

 

Voisi nimittäin vielä joskus käydä niin, että vanhemmat ensin

yhdessä päättävät, että lasta ei liitetä minkään uskonnollisen

yhdyskunnan jäseneksi, ja vaikkapa tästä osoitukseksi järjestävät

lapselle uskonnottoman nimenantojuhlan, ja sitten äiti muuttaa

mielensä ja kastattaa lapsen kirkon jäseneksi. Silloin kuitenkin

oikeusistuimen olisi käsittääkseni isän vaatimuksesta mitätöitävä

lapsen kirkkoon liittäminen lakiin perustumattomana.

 

Kantelin hiljan oikeuskanslerillekin tästä varmasti kirkolle hankalasta

asiasta. Toisin kuin lain perusteella olisi lupa odottaa, vanhemmilla ei

nykyään ole mahdollisuutta rekisteröidä virallisesti ja siis kaikkia

osapuolia vastaisuudessa sitovasti heidän alkuperäistä ja lain

ensisijaisena pitämää yhteistä päätöstään lapsen tyhjästä uskonnollisesta

asemasta vailla uskonnollisten yhdyskuntien jäsenyyksiä erotukseksi

heidän mahdollisen alkuperäisen erimielisyytensä tuottamasta muutoin

samasta, mutta äidille toissijaisen vallan antavasta tilanteesta.

 

Lakiin tuli siis turha ongelma, kun laissa ei otettu

katsomusvähemmistöä huomioon. Älköön siis myöskään TKL asettako

tarpeettomasti vähemmistölle esteitä saada äänensä tamperelaisyleisön

kuuluviin.

 

Jouni Luukkainen

Puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry

 

HUOMAUTUS. Toiseksi viimeisen kappaleen alun oli toimitus muokannut

seuraavasta alkuperäisestä tekstistä virkkeen aiheellisesti kahdeksi

katkaisten, mutta tällöin myös sen ajatusta hiukan muuttaen:

 

  Tämä varmastikin kirkolle hankala seuraus olisi perua siitä hiljan

  oikeuskanslerillekin kantelemastani seikasta, että, toisin kuin lain