takaisin otsikoihin

 

Hautaustoimilakia täytyy noudattaa (Aamulehti 30.4.2004)

 

 [Toimituksen lainaus:  "... vainajia epäkunnioittavan käytännön

 laajuus ja sitä puolustelevat puheet pelottavat."]

 

Toimittaja Raija Pessala tarkasteli taannoin Aamulehdessä kirkkoon

kuulumattomien vainajien hautaan siunaamista yksin kirkkojärjestyksen

puitteissa ja omaisten kannalta.

 

Hän unohti hautaustoimilain. Kuitenkin tämän uuden lain mukaan vainajan

ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee

kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

 

Nyt se, että ihminen ei kuulu kirkkoon, kertoo mielestäni

ensiolettamana, että hän ei toivo ruumiinsa tulevan hautaan

siunatuksi.

 

Hautaustoimilain mukaan hänen ruumiinsa on joka tapauksessa

ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava; lisäksi

tuhkakin on sijoitettava.

 

Tämän toimenpiteen voi tarvittaessa hoitaa aivan hyvin ilman

seremonioitakin.

 

Mielestäni kyseisellä ihmisellä onkin hautaustoimilain

perusteella oikeus odottaa ilman kirkkojärjestyksen vaatimaa

erityistä tahdonilmaisuakin, että kirkko ei asiaan puutu.

 

Muillakin on oikeus sitä odottaa. Hautaustoimilain mukaan

vainajan ruumista tai tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja

vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla.

 

Koen, että kirkkoon kuulumattoman vainajan hautaan siunaaminen ilman,

että se perustuu hänen eläessään selvästi ilmaisemaansa toiveeseen,

on vastoin tätä.

 

Minua, kirkkoon kuulumatonta, tuollaisen vainajia epäkunnioittavan

käytännön laajuus ja sitä puolustelevat puheet pelottavat.

Voitaisiinko minunkin muistoani ja pyrkimyksiäni tahrata sillä

tavoin?

 

Ja onko todella niin, että sellaisen varmasti välttäminen vaatisi

minulta ryhtymisen joihinkin erityistoimiin? Ajatus olisi

loukkaava.

 

Kirkkoon kuulumattoman vainajan perusteettomassa hautaan

siunaamisessa käsitellään hänen ruumistaan ainakin minun mielestäni

pahennustani herättävällä tavalla. Se merkitsee, että koen

silloin rikottavan hautarauhaa vuonna 1999 voimaan tulleen

rikoslain pykälän merkityksessä.

 

Hautaustoimilain perustelut ja erityisesti opetusministeriön

lain eduskuntakäsittelyn yhteydessä esittämä vastine katsovat

samoin, että hautarauhan rikkomisen tunnusmerkistö voi

tuollaisissa tapauksissa täyttyä.

 

Se, että valtaosa kirkkoon kuulumattomista vainajista haudataan

kirkollisesti ja kirkko siitä vielä iloitsee, hämmentää, sillä

kuinkahan monessa tapauksessa vainaja itse on toimitusta toivonut?

 

Käsittääkseni hyvin harvassa. Jokainen tapaus, jossa en tiedä

asian niin olleen, tekee minut epävarmaksi.

 

Ongelma on kirkkojärjestyksessä. Vaadinkin, että kirkko korjaa

kirkkojärjestyksensä.

 

Jouni Luukkainen

Puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudun

vapaa-ajattelijat ry