takaisin otsikoihin

 

Kirkkojärjestys on muutoksen tarpeessa (Helsingin Sanomat 15.4.2004)

 

Päätöksessään kirkkoon kuulumattomien vainajien siunaamisesta

(HS 31. 3.) oikeuskansleri asettui valitettavasti epäsuorasti

tukemaan kirkkojärjestystä, jonka mukaan siunausta ei toimiteta,

jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin.

 

On nimittäin loukkaavaa ja vastoin hautaustoimilain vaatimaa

vainajan katsomuksen ja toivomusten kunnioittamista, jos

kirkkoon kuulumattoman pitää erikseen ilmaista, ettei

siunaamista tahdo.

 

Päinvastoin, arvostettaessa johdonmukaisuutta on kirkon ulkopuolella

elämisen riitettävä sinänsä kertomaan, ettei ihminen halua kuoltuaankaan

joutuvansa kirkon yhteyteen.

 

Kirkon olisikin korjattava kirkkojärjestyksensä muotoon, että

kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan siunata vain, jos hän on

selvästi ilmaissut tahtovansa sitä.

 

Silloin myös tahtonsa ilmaisemisen velvoite kohdistuisi sille,

joka on tässä mielessä epäjohdonmukainen.

 

Kyse ei ole vain hautaustoimilain noudattamisesta.

Opetusministeriö esitti tämän lain eduskuntakäsittelyssä

kannan, että rikoslaissa säädetyn hautarauhan rikkomisen

tunnusmerkistö voi täyttyä siunattaessa ruumis omaisten pyynnöstä

vastoin vainajan tahtoa.

 

Sellainen teko herättää minussakin syvän pahennuksen. Mutta yllä

neuvoin oikeudenkäyntejä paremman tien ongelman ratkaisemiseen.

 

On huomattava, että kirkkojärjestyksen ajattelutavassa on

kääntöpuolensa, joka samoin vaatisi selvittämistä.

 

Saako kirkkoon kuulumaton haudata uskonnottomasti sellaisen

kirkkoon kuuluvan vainajan, joka ei ollut suullisesti tai

kirjallisesti kertonut tahtovansa siunaamista? Varsinkin

silloin, kun vainaja ei ollut osallistunut kirkon toimintaan?

 

Jouni Luukkainen

puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudun

vapaa-ajattelijat ry

 

HUOMAUTUS. Virke

 

  Sellainen teko herättää minussakin syvän pahennuksen.

 

on toimittajan laatima. Mutta kyse ei ole kuitenkaan siitä, että

tarkastelemani rikos herättää minussa pahennuksen. Ei sellaista tarvitsisi

vartavasten sanoa. Kyse on siitä, että tarkastelemani teko herättää

minussa pahennuksen, ja se riittää tekemään siitä rikoksen ainakin minun

kannaltani. Ja toisaalta rikoslain pitäisi suojella minua. Oma virkkeeni

kuului seuraavasti:

 

  Juuri niin olen asian itsekin kokenut; on kysymys täsmälleen siitä,

  että sellaiset teot herättävät minussa syvän pahennuksen.

 

Tarkoitin tuolla sanoa, että koen syvästi itse, ihmisenä, sellaisissa

teoissa täyttyvän hautarauhan rikkomisen yhden tunnusmerkin,

hautaamattoman ruumiin käsittelyn pahennusta herättävällä tavalla.

 

OPETUS. Olisi sittenkin pitänyt soittaa Hesarin mielipidetoimitukseen,

kuulla tuosta juttuni pulmalliseksi osoittautuneesta kohdasta ja korjata

tekstiäni itse.