takaisin otsikoihin

 

Siunaus vain toivomuksesta (Uutislehti 100 11.2.2004)

 

Ihmisen kuulumattomuus kirkkoon on ymmärrettävä ensi sijassa

myös ilmaisuna siitä, että hänen katsomuksensa mukaista ei

olisi hänen ruumiinsa siunaaminen. Teko olisi silloin vastoin

hautaustoimilain vaatimusta vainajan katsomuksen ja toivomusten

kunnioittamisesta. Koen, että kyse olisi tällöin myöskin

hautaamattoman ruumiin käsittelystä pahennusta herättävällä

tavalla eli rikoslaissa mainittuun hautarauhan rikkomiseen

syyllistymisestä.

 

Mutta, jos vainaja on eläessään aivan selvällä tavalla esittänyt

toivomuksen, että hänet kuoltuaan siunattaisiin, sikäli kuin se

olisi mahdollista, asia olisi toinen ja kirkon sisäisen

kirkkojärjestyksen piirissä. Vain sellaisessa tilanteessa sopisi

esimerkiksi kirkkoherra Matti Poutiaisen (UL 100, 6.2.)

harkita vainajan siunaamista. Muutoin olisi Poutiaisenkin vainajan

vakaumuksen kunnioittamiseen vedoten torjuttava omaisten pyyntö

siunaamistoimituksesta.

 

Jouni Luukkainen

puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry

 

HUOMAUTUKSIA.

1) Jutun viittaus oli seuraava (lähteenä "Sakset ristissä"/www.evl.fi):

 

  Uutislehti 100, 6.2.2004: Kirkosta eronneetkin siunataan hautaan

 

  Helsingissä ei tulkita lakia kuten Turun seudulla. "En ole katsonut

  uuden hautaustoimilain aiheuttavan tämän kaltaisia toimenpiteitä.

  Hautauksessa on kuitenkin kysymys myös vainajan omaisten

  sielunhoidosta", kirkkoherra Matti Poutiainen sanoo.

 

2) Toimitus otsikoi ja jätti (mutta ilmeisesti vain tilanpuutteen vuoksi)

pois seuraavan loppuvirkkeen:

 

  Eikö hän kuitenkin osaisi tarjota heille jotain muuta sielunhoitoa

  tilalle, vaikkapa esirukousta surevien uskovien puolesta?