takaisin otsikoihin

 

Toteutuuko elämänkatsomustiedon automatiikka? (Lapin Kansa 13.9.2003)

 

Puheenaihekirjoitukseni elämänkatsomustiedosta (LK 15.8.) keskittyi

tarkastelemaan kirkosta eroamista uuden uskonnonvapauslain

aikana. On syytä lisätä, että uuden lainsäädännön mukaan

uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle peruskoulun

oppilaalle tai lukion opiskelijalle opetetaan elämänkatsomustietoa

(jos kolmen sääntö täyttyy) tai järjestetään koulun

korvaavaa opetusta (ellei täyty), paitsi jos huoltaja ilmoittaa

oppilaan tai opiskelija itsensä enemmistön eli siis

evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen.

 

Ei ole valitettavasti selvää, että koulut toteuttavat lain

automatiikan tällaisenaan paitsi korkeintaan peruskoulun tai

lukion tänä syksynä aloittaneiden osalta. Peruskoulun aiemmin

aloittaneiden suhteen tästä seuraisi selvä ongelma silloin,

jos elämänkatsomustiedon vaihtoehdosta ei ole aiemmin kerrottu

avoimesti eikä kerrottaisi nytkään. Huoltajalla on joka

tapauksessa oikeus siirtää oppilas uskonnosta

elämänkatsomustietoon koska tahansa.

 

Lukiossa opiskelija päättää nyt itse katsomusaineestaan

- edelleenkin uskonnollisen asemansa puitteissa - kun tähän

asti siitä on päättänyt huoltaja. Evankelis-luterilaisen

kirkon jäsenelle tällä ei ole merkitystä, mutta jokaiselle

muulle kyllä. Uutta valtaansa opiskelija saa halutessaan

käyttää muutoksen tekemiseen heti ja siis vaikka kesken lukion.

 

Tästä ovat tiedotusvälineet vaienneet. Kertoivatko siitä

lukioiden rehtoritkaan lukuvuoden avajaispuheessaan?

 

Jouni Luukkainen

Helsinki