takaisin otsikoihin

 

Lapsi voi erota kirkosta huoltajien päätöksellä (Kaleva 27.8.2003)

 

Eräs äiti väitti tässä lehdessä peruskoulun rikkovan

uskonnonvapautta, kun hänen oli [toimittaja: on] 7. luokan

aloittaneen tyttärensä kanssa erottava ev.-lut. kirkosta, jotta tytär

olisi päässyt haluamaansa elämänkatsomustietoon. Vaan kuinka on?

 

Elämänkatsomustieto on perustettu uskonnottomien kotien lasten

opetukseksi eli siis tietyn katsomusvähemmistön tarpeita varten.

Sisällön on silloin pysyttävä kohderyhmän mukaisena. Siksi

juuri oppiaine on suljettu eritoten enemmistökirkon jäseniltä.

Aivan kuten esimerkiksi ortodoksivähemmistön uskonnonopetuskin on.

 

Uuden uskonnonvapauslain mukaan lapsi voidaan ilmoittaa eronneeksi

uskonnollisesta yhdyskunnasta huoltajien yhteisellä päätöksellä;

12 vuotta täyttäneen lapsen osalta tähän tarvitaan tämän suostumus.

Siksi äidin oma kirkosta ero ei enää tässä kuussa olisi ollut

välttämätöntä, vaikka tietysti tytärtä tukevaa. Luopumus

uskonnonopetuksesta kertonee, että tytär ei ole kirkon opin kannalla,

joten miksi hän puolestaan olisikaan jäänyt kirkon jäseneksi?

 

Uskonnonvapauden puute on siinä, että 12-vuotias nuori ei voi

omalla päätöksellään erota kirkosta ja jättää uskonnonopetusta.

Kehityksen olisi pikaisesti johdettava siihen, että ero olisi

mahdollinen ainakin huoltajien suostumuksella.

 

Jouni Luukkainen

Helsinki