takaisin otsikoihin

 

Lapsen uskonnollinen asema (Hämeen Sanomat 20.8.2003)

 

Hyväksyisimmeköhän siviiliavioliitolle vuoden koeajan, jonka

kuluessa naisella olisi oikeus uuteen, kirkolliseen avioliittoon?

Emme. Kuitenkin kuun alussa voimaan tullut uusi uskonnonvapauslaki

sisältää vastaavan uhan syntyneen lapsen uskonnollisesta

asemasta päättämisessä.

 

Laissa huoltajat ovat sukupuolen perusteella eriarvoiset. Tästä

aiheutuu eräs turha ongelma, ellei toteuteta oikein seuraavaa lain

kohtaa: "Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan

liittymällä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka

hyväksyy hänet jäsenekseen, tai eroamalla siitä. Lapsen

uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä."

 

Käsittääkseni henkilön uskonnollinen asema on hänen eri

uskonnollisten yhdyskuntien jäsenyyksiensä luettelo. Luettelo

eli siis uskonnollinen asema voi olla tyhjäkin. Näin on

vastasyntyneellä. Sen, että jokaisella on tosiaankin jokin

uskonnollinen asema, voi päätellä myös hallituksen esityksen

laille antamista perusteluista ja uskonnonvapauskomitean

ehdotuksesta hallituksen esitykseksi.

 

Ajatelkaamme nyt syntyneen lapsen huoltajia, jotka yhdessä

päättävät lapsen säilyttävän tyhjän uskonnollisen asemansa.

Ratkaisu on ehkä ainoa mahdollinen. Tai sitten eri ratkaisuista

huoltajat sopivat juuri siitä kenties vaikeankin pohdinnan

tuloksena.

 

Mielestäni huoltajilla tulisi olla oikeus saada tämä arvokas ja

laissa ensisijaisena pidetty yksimielisyytensä virallisesti

rekisteröidyksi. Tilaisuus siihen tulisi järjestää lomakkeessa,

jossa kahden kuukauden kuluessa syntymästä huoltajat

ilmoittavat maistraatille päätöksensä lapsen nimestä ja

äidinkielestä. Lomakkeen jääminen vaille merkintää lapsen

ottamisesta uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi ei sinänsä riitä.

 

Kysymys on tärkeä, sillä lapsen uskonnollisen aseman pysyminen

tyhjänä voi olla seuraus myös huoltajien erimielisyydestä, ja

tässä tapauksessa, mutta vain tässä, uskonnonvapauslaki antaa

toissijaisen jatkovaihtoehdon seuraavasti kuuluvan lain kohdan

nojalla: "Jos huoltajat eivät kuitenkaan lapsen syntymän jälkeen

sovi lapsen uskonnollisesta asemasta, voi lapsen huoltajana

toimiva äiti vuoden kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää

lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan."

 

Tämän tähden olisi, paitsi tarpeettomasti loukkaavaa,

mahdollisesti myös kohtalokasta, jos huoltajilla ei olisi

oikeutta virallistaa sopimistaan lapsen tyhjästä uskonnollisesta

asemasta. Tietämäni mukaan luterilainen kirkko ei nimittäin

aio kunnioittaa epävirallista sopimista, vaan (kirkkoon kuuluvan)

äidin pyynnöstä se ottaa lapsen jäsenekseen taustoja kyselemättä.

 

Ilman korjausta voisi siis pian toteutua seuraava. Ensin jonkin

lapsen synnyttyä vanhemmat sopivat lapsen tyhjästä uskonnollisesta

asemasta, ilmoittavat lapsen tiedot maistraattiin tämän

mukaisina ja järjestävät (uskonnottomat) nimiäiset. Sitten

äiti muuttaa mielensä ja liittää lapsen kirkkoon luullessaan

väärin tätä tointaan lailliseksi. Vihdoin isän vaatimuksesta

ja nimiäisvieraat todistajina tuomioistuin peruu lapsen kirkon

jäsenyyden.

 

Jouni Luukkainen

matematiikan dosentti

Helsinki