takaisin otsikoihin

 

Huoltajien sopiminen voitava virallistaa (Kaleva 15.8.2003)

 

 [Otsikkoa edelsi pienemmällä yleisotsikko "Lapsen uskonnollinen

 asema". Juttuun liittyi värikuva kastemekosta (vai nimiäismekosta?)

 jossa oli kuvateksti: "Asia selväksi. Useimmiten lapsi saa

 kirkollisen kasteen, jossa hänet liitetään seurakuntaan.

 Uskonnonvapauslaki antaa kuitenkin muitakin mahdollisuuksia."]

 

Emmehän hyväksyisi, että vuoden sisällä siviilivihkimisestä

yhden miehen kanssa naisella olisi tämä avioliitto mitätöiden

oikeus avioliittoon toisen miehen kanssa, kunhan vihkiminen

olisi kirkollinen? Jotain vastaavaa uhkaa kuitenkin

tapahtua lapsen uskonnollisesta asemasta päättämiselle.

 

Elokuun alussa voimaan astunut uusi uskonnonvapauslaki asettaa

nimittäin siinä asiassa huoltajat sukupuolen perusteella eri

asemaan alempana ilmenevällä tavalla. Mutta osa aiheutuvista

ongelmista poistuisi, kunhan toteutettaisiin oikein seuraava

lain kohta: "Jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta

asemastaan liittymällä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan,

joka hyväksyy hänet jäsenekseen, tai eroamalla siitä. Lapsen

uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä."

 

Käsittääkseni henkilön uskonnollinen asema on hänen eri

uskonnollisten yhdyskuntien jäsenyyksiensä luettelo. Luettelo

eli siis uskonnollinen asema voi olla tyhjäkin. Näin on

vastasyntyneellä. Sen, että jokaisella on tosiaankin jokin

uskonnollinen asema, voi päätellä myös perusteluista, jonka

hallituksen esitys antaa laille, sekä uskonnonvapauskomitean

ehdotuksesta hallituksen esitykseksi.

 

Ajatelkaamme nyt syntyneen lapsen huoltajia, jotka yhdessä

päättävät lapsen säilyttävän tyhjän uskonnollisen asemansa.

Ratkaisu on ehkä ainoa mahdollinen. Tai sitten eri ratkaisuista

huoltajat sopivat juuri siitä kenties vaikeankin pohdinnan

tuloksena. Mielestäni huoltajilla tulisi olla oikeus saada

tämä arvokas ja laissa ensisijaisena pidetty yksimielisyytensä

virallisesti rekisteröidyksi. Tilaisuus siihen tulisi järjestää

lomakkeessa, jossa kahden kuukauden kuluessa syntymästä huoltajat

ilmoittavat maistraatille päätöksensä lapsen nimestä ja äidinkielestä.

 

Kysymys on tärkeä, sillä lapsen uskonnollisen aseman pysyminen

tyhjänä voi olla seuraus myös huoltajien erimielisyydestä, ja

tässä tapauksessa, mutta vain tässä, uskonnonvapauslaki antaa

toissijaisen jatkovaihtoehdon seuraavasti kuuluvan lain kohdan

nojalla: "Jos huoltajat eivät kuitenkaan lapsen syntymän jälkeen

sovi lapsen uskonnollisesta asemasta, voi lapsen huoltajana

toimiva äiti vuoden kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää

lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan."

 

Tämän tähden olisi, paitsi tarpeettomasti loukkaavaa,

mahdollisesti myös kohtalokasta, jos huoltajilla ei olisi

oikeutta virallistaa sopimistaan lapsen tyhjästä uskonnollisesta

asemasta. Tietämäni mukaan luterilainen kirkko ei nimittäin

aio kunnioittaa epävirallista sopimista, vaan (kirkkoon kuuluvan)

äidin pyynnöstä se ottaa lapsen jäsenekseen taustoja kyselemättä.

 

Voisi siis pian käydä niin, että ensin jonkin lapsen vanhemmat

sopivat lapsen tyhjästä uskonnollisesta asemasta, tekevät

tämän mukaisen lapsen tietojen ilmoituksen maistraattiin ja

järjestävät lapselle (uskonnottomat) nimiäiset, minkä jälkeen

lapsen äiti harhautuneena, kuvitellessaan toimivansa laillisesti,

muuttaa mielensä ja tehdystä yhteisestä päätöksestä huolimatta

liittää omavaltaisesti lapsen kasteessa kirkkoon, jolloin

lopuksi lapsen isä nostaa oikeudenkäynnin nimiäisten vieraat

todistajinaan ja saa lapsen kirkkoon liittämisen laittomana

puretuksi. Tällainen mahdollisuus pitäisi ja voitaisiin

ennalta ehkäistä.

 

Jouni Luukkainen

matematiikan dosentti

Helsingin yliopisto

 

HUOMAUTUS. Juttuun liittyy täydennys, Kaleva 16.8.2003.