takaisin otsikoihin

 

Tietoa elämänkatsomustiedosta (Lapin Kansa 15.8.2003)

 

Nimimerkille Valinnan vapaus (LK 15.7.) vastaan, että kuun

alussa voimaan tullut uskonnonvapauslaki koululakien

muutoksineen ei tee elämänkatsomustiedosta vaihtoehtoista

uskonnon kanssa. Aineeseen ovat oikeutetut vain uskonnollisiin

yhdyskuntiin kuulumattomat.

 

Mutta uuden lain mukaan nuori voi ikärajoituksitta päästä

eroon kirkon jäsenyydestä, jos vain hänen huoltajansa ovat

asialle suopeita. Ero hoituu kirjeellä maistraattiin. Joko

huoltajat tai 15 vuotta täytettyään nuori itse tekevät

ilmoituksen. Huoltajat tarvitsevat nuoren suostumuksen, jos

tämä on täyttänyt 12 vuotta, ja nuori huoltajien suostumuksen.

 

Elämänkatsomustiedon opetus järjestetään, jos peruskoulussa

(lukiossa) kunnan alueella on yhteensä vähintään kolme

opetukseen oikeutettua oppilasta (opiskelijaa). Siihen voivat

osallistua nekin, joiden "oman uskonnon" opetusta ei järjestetä.

 

Lukiossa nuorella on omaa valtaa lukion kurssimuotoisuuden

tähden. Heti pystyessään ja siis viimeistään 18 vuotta

täyttäessään kirkosta eroava voi nimittäin torjua uskonnon

kurssit jo ennen eroaan. Jos ero viivästyy, samoin viivästyvät

elämänkatsomustiedon kurssien suoritus ja ehkä koko lukiosta

valmistuminenkin. Mutta omantuntonsa vuoksi ihminen voi olla

valmis uhriin.

 

Onneksi uusi laki tulee tässä nuoren puolelle. Sen perustelut

lukevat lapsen uskonnollisesta asemasta päättämisen lapsen

huollon asiaksi. Opiskelun sujuvuuden turvaaminen on selvästi

lapsen huoltoa sekin. Mielestäni vastuullinen lapsen huolto

velvoittaakin siksi huoltajat antamaan suostumuksensa

uskonnonopetuksen hylänneen nuoren kirkosta erolle.

 

Velvoite selviäisi viime kädessä oikeudenkäynnissä, jossa

huoltajiensa tähden lukiota yli normaalin ajan käymään joutunut

nuori vaatisi näiltä vahingonkorvausta. Tuomioistuin huomaisi,

ja sen olisi otettava huomioon, kuten huoltajienkin olisi

otettava huomioon jo nyt, että lain perusteluissa huoltajien

suuri valta on kelvottomasti mitoitettu vanhan luokallisen

lukion mukaan (sen uskonnon opetus mielessä).

 

Todellakin, lakiehdotuksessaan korkean 18 vuoden ikärajan

säilyttänyt uskonnonvapauskomitea ei ollut mitenkään ajatellut

nykylukion luokattomuutta. Tämän hätkähdyttävän tunnustuksen

teki komitean varapuheenjohtajana toiminut professori Juha Seppo

vastauksenaan kritiikkiini toukokuussa pidetyssä tilaisuudessa,

jossa hän alusti keskustelun uudesta uskonnonvapauslaista ja

koulusta.

 

Jouni Luukkainen

Matematiikan dosentti

Helsingin yliopisto