takaisin otsikoihin

 

Laki parantaa nuoren uskonnonvapautta (Helsingin Sanomat 1.8.2003)

 

Elokuun alussa voimaan astuva uusi uskonnonvapauslaki parantaa

nuoren mahdollisuuksia ajaa itse uskonnonvapauttaan. Kuitenkaan

nuori ei saa ratkaista uskonnollista asemaansa.

 

Lukion aloittavan nuoren ei tarvitse ottaa uskonnon kursseja,

jos hän haluaa erota kirkosta eikä halua osallistua uskonnonopetukseen.

Senhän mahdollistaa lukion luokattomuus ja nuoren puhevalta

opintoasioissaan.

 

Jos kirkosta ei pääse eroamaan samalla, elämänkatsomustiedon

opiskelu siirtyy ja ehkä lukiosta valmistuminenkin.

 

Huoltajien olisikin annettava suostumuksensa nuoren

kirkosta eroamiselle jo opiskelun sujuvuuden vuoksi.

 

Uusi uskonnonvapauslaki auttaa huoltajia ymmärtämään tämän

velvoitteensa. Sen mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta

päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Lain perusteluosasto

määrittää lapsen uskonnollisesta asemasta päättämisen osaksi

lapsen huoltoa. Tämä seikka onkin lukioikäisen lapsen suhteen

uusi ja mielestäni merkityksellinen.

 

Lukion opiskelija, jolle lukion uskonnolliset tilaisuudet ovat

omantunnon vastaista uskonnon harjoittamista, voi ilmoittaa,

ettei niihin osallistu. Hän voi tehdä näin kirkkoon kuuluessaankin.

 

Opetushallitus tiedotti kesäkuussa tästä ilmoitusmenettelystä.

Vapautumisoikeus johtuu suoraan tuoreesta perustuslaista.

 

Uskonnonvapauslakia käsitellessään eduskunta totesi

omantunnonvastaisuuden hyvin subjektiiviseksi käsitteeksi,

jota ei voi laissa määritellä. Eduskunnan selvä kanta onkin,

ettei kirkon jäsentäkään saa pakottaa kirkon tilaisuuksiin

vastoin omaatuntoaan.

 

Silti opetushallitus tiukkaa ilmoitukseen perustelun, jota

eduskunta ei siis olisi kaivannut. Se jopa esittää, ettei

kirkon jäsen lähtökohtaisesti voi kirkon tilaisuuksista

vapautua, ja kääntää näin eduskunnan kannan nurinniskoin.

 

Nuori voi tästä huolimatta noudattaa omaatuntoaan. On

mielenkiintoista, että nuori voisi jo ilmoitukseensa kirjata

samat ateistis-katsomukselliset tai sekularistis-yhteiskunnalliset

omantunnonsyynsä kuin päätökselleen erota kirkosta.

 

Jouni Luukkainen

matematiikan dosentti

Helsingin yliopisto