takaisin otsikoihin

 

Kirkosta eroamisen ikäraja liian korkea (Kirkko ja kaupunki 20/28.5.2003)

 

Uusi uskonnonvapauslaki lisää vanhempien valtaa ja vastuuta

sikäli, että lapsen uskonnollisesta asemasta päättäminen on

lain mukaan lapsen huollon asia. Toisaalta, kuten K&k 14.5.

kertoi, luokattomassa nykylukiossa on kirkosta eroavan nuoren

mahdollista jättää uskonnon kurssit jo ennen eroaan.

 

Kuitenkin päästäkseen viipeettä elämänkatsomustiedon opetukseen

ja ennen kaikkea pystyäkseen varmuudella selviytymään lukiosta

kolmessa vuodessa, tällainen nuori tarvitsee eronsa jo alle

18-vuotiaana ja silloin siihen vanhempiensa suostumuksen.

Eikö huoltovastuu nyt velvoitakin vanhempia antamaan

suostumuksensa, jotta nuoren koulunkäynti ei kohtuuttomasti

hankaloituisi? Mielestäni velvoittaa.

 

Nämä seikat esitin tilaisuudessa, jota K&k selosti yllä

viittaamassani jutussa. Kysymyksestä on syytä keskustella.

Sehän voi kohdata periaatteessa kenet tahansa lukioon

menevän, kirkkoon kuuluvan nuoren vanhemman ja huoltajan.

 

Jouni Luukkainen

dosentti