takaisin otsikoihin

 

Kirkosta eroamisen ikärajat puhuttavat (Kotimaa 2.5.2003)

 

Uusi uskonnonvapauslaki lukee lapsen uskonnollisesta asemasta

päättämisen lapsen huollon piiriin kuuluvaksi asiaksi

asettamatta siinä huoltajille nykyisiä rajoituksia.

 

Siksi kirkon jäsenyyskäytännön ennallapitämiseksi kirkkolakia

esitetään nyt tarkistettavaksi siten, että alle 15-vuotias

lapsi voi olla kirkon jäsen, jos ainakin toinen hänen

huoltajansa on kirkon jäsen. Mutta silloin huoltajien erotessa

kirkosta on 12-14-vuotiaan lapsenkin erottava kirkosta,

vaikkei tämä olisikaan antanut huoltajilleen uuden

uskonnonvapauslain mukaista suostumusta uskonnollisen

asemansa muuttamiseen. Tämä on vastoin sitä, että kirkkokin

lausunnoissaan kannatti tätä jälkimmäistä lapsen vallan

laajentamista.

 

Onko siis niin, että muutoin muuttumattomina säilyneet

uskonnonvapauslain 15 ja 18 vuoden ikärajat pitää ensin saada

alenemaan 12 ja 15 vuoden ikärajoiksi, jotta kirkko ylipäätään

katsoisi voivansa lisätä lapsen oikeuksia jäsenyyteensä?

 

Paine ikärajojen alentamiseen tulee, jos on tullakseen, muualta.

Nimittäin sellaisten nuorten taholta, jotka haluavat erota

kirkosta alle 18-vuotiaina ja jotka joka tapauksessa torjuvat

lukiossa uskonnonopetuksen, kuten kurssimuotoisessa nykylukiossa

pystyvät.

 

Heidän huoltajiensa on välttämättä annettava riittävän

ajoissa suostumuksensa heidän kirkosta eroamiseensa. Muutoinhan

heidän lukioaikansa voisi elämänkatsomustiedon tähden pidentyä

normaalista, mikä todistaisi vastuuttomasta lapsen huollosta.

 

Jouni Luukkainen

matematiikan dosentti

Helsingin yliopisto