takaisin otsikoihin

 

Uskonnonvapauslaki jäänyt jälkeen lukion luokattomuudesta (Lapin Kansa

9.2.2003)

 

Luokkamme silloisessa Rovaniemen yhteiskoulussa Korkalovaarassa

1960-luvun jälkipuoliskolla oli kasvatustieteilijä Anna-Liisa

Sysiharjun seurannassa hänen suuressa lukiotutkimuksessaan, jonka

tuloksista jäi lehdistä muistiini se, että hyvin monelle lukio oli

nelivuotinen. Syynä oli tietysti luokallejäänti, joka oli tuttu ilmiö

koulustanikin; sainhan sen tähden alati uusia luokkatovereita! Nykyisessä

kurssimuotoisessa lukiossa ei luokalle jäädä. Mutta, kuten viime vuonna

kirjoitin yliopistostani eläkkeellä olevalle professori Sysiharjulle,

nimenomaan nykyään lukio kuitenkin olisi minulle uhkaavasti yli

kolmivuotinen aivan ahkeroinnistani riippumatta. Miksi ihmeessä?

 

Kuten hänelle selvitin, syy on se, että kirkosta voi kylläkin

erota 15-vuotiaana, mutta edelleenkin vain, jos haluaa pyytää tähän

huoltajien suostumuksen ja sen myös saa. Itse aikanani olin päättänyt

erota kirkosta, ja pyysin sellaista suostumusta, mutta en saanut.

Jo sinänsä väärä laki osoittautui aivan toimimattomaksikin.

 

Rehellisen ja realistisen itsetutkiskelun kautta olen nähnyt, että

muuttumattomana itsenäni siinä tilanteessa, mutta nykylukion tapauksessa

kieltäytyisin ottamasta uskonnon kursseja ohjelmaani. Sitten kirkosta

18-vuotiaana erottuani suorittaisin elämänkatsomustiedon pakolliset

kurssit. Koska olen syntynyt syksyllä, lukioni kaiketi jatkuisi

elämänkatsomustiedon merkeissä koko muun lukion ja ylioppilaskirjoitusten

jälkeen ehkä neljännen syksyn. Mutta katsomuksellisen ja yhteiskunnallisen

omantuntoni tähden olisi minun otettava se kestääkseni.

 

Siis kirkkoon kuuluva lukiolainen, jolle sekä hänen kirkon jäsenyytensä

että uskonnonopetus ovat omantunnon vastaisia, pystyy torjumaan

jälkimmäisen, vaikkei omalla päätöksellään pysty jättämään edellistä

kuin vasta 18-vuotiaana. Mutta toimiessaan tällä lailla perustuslain

takaamaan uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten omantunnonarka nuori

saattaa joutua kärsimään ratkaisustaan kohtuuttomasti lukioaikansa

venymisenä vastoin perustuslain takaamaa ihmisten yhdenvertaisuutta

lain edessä. Ongelma johtuu uskonnonvapauslain liian korkeasta ikärajasta.

Tämän lainsäädännön ristiriidan kerroin professori Sysiharjulle.

 

Myös eduskunnassa oleva hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi

säilyttäisi uskonnonvapauskomitean enemmistön mukaisesti ikärajan

entisellään ottamatta täten huomioon sitä, että lukio on kehittynyt

luokattomaksi. Sellainen laki ei voisi kestää, koska kerran lukiossa

nuori on saanut lisää valtaa omantunnonvapautensakin suhteen, mutta

uskonnonvapauslaki ei antaisi oikeata tapaa kantaa siitä vastuu.

 

Tapauksessani omat ajatukseni eivät siis riittäneet oikeuteen jättää

kirkko edes 15-vuotiaana. Kuitenkin esimerkiksi oppikoulun toisella

luokalla olin voinut omaehtoisesti jättäytyä pois, kun

musiikinopettajamme vei luokkamme jumalanpalveluksen kuoroksi, eikä

syy ollut välinpitämättömyyteni, kuuntelinpahan tapahtuman

radiointiakin, vaan uskonnon ja kirkon vastaisuuteni.

 

Toisaalta olin jo keskikoulussa ollessani päättänyt kieltäytyä

aseista vankilan uhallakin. Siihen aikaan aseistakieltäytyjät

joutuivatkin vankilaan, kunnes tällaisen uhrautuvan toiminnan kautta

aseistakieltäytyjäliike sai vuonna 1969 aikaan toimivamman

siviilipalveluslain ja vielä vuonna 1984 [korjaus: 1987] lopetetuksi

koko mahdottomaksi osoittautuneen vakaumuksen tutkintajärjestelmän.

Vaikka itse pääsin ongelmattomasti siviilipalvelukseen, näen,

että todellakin olisin ollut aikanani valmis toimimaan vastaavasti

nykyisen kaltaisessa lukiossa uskonnonvapauteni ja ihmisarvonikin

tähden yllä kertomallani uhrautuvalla tavalla.

 

Olen myös uskonnonopetuksesta esitettyjen vääristelevien väitteiden

vuoksi silmäillyt läpi kaikki käytössä olevat peruskoulun ja lukion

uskonnon oppikirjat. Ne ovat toki muuttuneet omista ajoistani,

mutta eivät missään oleellisessa suhteessa; ne loukkaisivat syvästi

uskonnonvapauttani aivan kuten oppikirjat loukkasivat aikanani.

Sikälikin olisin nykynuorena uskonnosta kieltäytyjä.

 

Palaan hallituksen esitykseen. Sen mukaan lapsen uskonnollisesta

asemasta päättäminen olisi lapsen huoltoon kuuluva asia. Täten

alle 18-vuotias ei saisi päättää itse, paitsi jos on avioliitossa.

Mutta mikä olisi huoltajien vastuu, jos he eväisivät nuorelta

suostumuksensa tämän kirkosta eroamiseen ja nuori sitten kuitenkin

kieltäytyisi omantuntonsa tähden lukion uskonnonopetuksesta ja

sen vuoksi joutuisi käymään lukiota tavallista pidempään? Koska

ammattiin opiskelun viivästymisestä nuorelle koituisi taloudellinen

tappio, eikö nuori voisi hakea siitä huoltajilta korvausta

oikeusistuinkanteella?

 

Yksikin korvaustuomio saattaisi johtaa uskonnonvapauslain muuttamiseen.

Muussa tapauksessa taas Raimo Sailas joutuisi jälleen ärähtämään

kaikille kalliiksi koituvasta opiskeluaikojen pidentymisestä.

 

Uskottavaa kai kuitenkin on, että huoltajat yleensä käyttäytyisivät

vastuullisesti ja antaisivat tarvittavan suostumuksen varsinkin, koska

eivät tietäisi, mihin suostumuksen evääminen voisi heidät

itsensäkin johtaa. Mutta jos sitten suostumus olisi käytännössä pakko

aina antaa, koko suostumuskäytäntö pitäisi poistaa laista huoltajat

kenties hyvinkin ristiriitaiseen ratkaisutilanteeseen asettavana

ja heitäkin loukkaavana.

 

Hallituksen esityksessä huoltajien vallan perimmäinen perustelu

on, että siten huoltajat voisivat turvata lapselle huoltajien

uskonnollisen vakaumuksen mukaisen uskonnollisen kasvatuksen.

Mutta tämä muutenkin kyseenalainen perustelu ei siis luokattomassa

lukiossa voi toimia. Tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi:

lukiolainen voikin uhrautumisvalmiilla kieltäytymisellään

uskonnonopetuksesta ainakin yrittää saada huoltajansa toimimaan

tahtonsa mukaan ja päästämään hänet kirkon jäsenyydestä.

 

Vastaavat kysymykset koskevat kirkollisveroa. Riittäisikö nuoren

rippikoulusta kieltäytyminen perusteeksi oikeusistuimelle panna

kanteesta huoltajat korvaamaan nuorelle tämän tarpeettomasti maksamat,

hänen omantunnonsa vastaiset kirkollisverot, jos huoltajat ovat

pakottaneet hänet pysymään kirkon jäsenenä?

 

Yliopistoni teologinen tiedekunta esittää lausunnossaan

uskonnonvapauskomitean välimietinnöstä, että nykytutkimuksen

näkökulmasta uskonnollinen kehitys ei ihmisellä ole muuta psyykkistä

kehitystä hitaampaa ja että siksi 15 vuotta uskonnollisen

täysivaltaisuuden ikärajana olisi sopusoinnussa muun vastaavan

lainsäädännön kuten rikosoikeudellisen vastuun alkamisiän kanssa.

Tätä korkeampi ikäraja ei olekaan koskaan ollut legitiimi ja nuoren

hyväksyttävissä.

 

Tämä kyllä jättää huomiotta katsomukseltaan aiemmin kypsyvät, jotka

voivat siksi joutua pitkäänkin kärsimään syvästäkin uskonnonvapautensa

loukkauksesta. Jo kirkon nykyisen rippikoulukäytännön vuoksi ikärajan

tulisi olla vuotta alempi. Mielestäni sen tulisi olla 12 vuotta.

 

Teen seuraavan ehdotuksen lakien täsmäkorjaamiseksi; uskoisin

ehdotukseni olevan hyvin monen tahon hyväksyttävissä.

Uskonnollisesta asemastaan tulisi saada itse päättää 14 vuotta

täytettyään. Tällöin samassa iässä tulisi jo peruskoulussa saada

päättää katsomuskasvatuksestaan siten kuin hallituksen esityksessä

saisi lukiolainen. Toisin sanoen kirkkoon kuulumaton saisi valita

elämänkatsomustiedon ja enemmistön eli siis luterilaisen

uskonnonopetuksen kesken, mutta kirkkoon kuuluva ei saisi

ottaa edellistä, vaan hänen olisi osallistuttava jälkimmäiseen.

Rajoitus tarvittaisiin uskonnottoman katsomusvähemmistön suojaksi.

 

Jouni Luukkainen

Dosentti, yliassistentti (mvs)

Matematiikan laitos

Helsingin yliopisto

jouni.luukkainen@helsinki.fi