takaisin otsikoihin

 

Kysymys laista (Savon Sanomat 5.2.2003)

 

Hallituksen esittämän uskonnonvapauslain mukaan lapsen

uskonnollisesta asemasta päättäminen kuuluisi lapsen huollon

piiriin. Tämä voisi kuitenkin johtaa vanhemmat ansaan lukion

kurssimuotoisuuden tähden.

 

Pystyn nimittäin hyvin kuvittelemaan nuoren, joka on päättänyt

erota kirkosta, joka 15-vuotiaana ei saa vanhempiensa

suostumusta tähän, jota omatunto silti estää ottamasta lukiossa

uskonnon kursseja ja jonka lukio tällöin mahdollisesti venyy

neljänteen vuoteen elämänkatsomustiedon kurssien vuoksi.

 

Mikä silloin olisi lapsenhuoltolain kannalta vanhempien vastuu

nuoren vaatiessa heiltä kanteella korvausta taloudellisista

tappioistaan? Tähän kysymykseen kai lopullisen vastauksen voisi

antaa vain korkein oikeus.

 

Monin tavoin ristiriitaisen lainsäädännön välttämiseksi ja myös

kirkon rippikoulukäytäntöä ajatellen eduskunnan tulisikin sallia

14 vuotta täyttäneen itse päättää uskonnollisesta asemastaan sekä

jo peruskoulussa katsomuskasvatuksestaan lukiolaisia varten esitetyin

säännöin. Siis kirkkoon kuulumaton saisi valita elämänkatsomustiedon

ja enemmistön uskonnonopetuksen kesken, mutta - vähemmistön suojan

vuoksi - kirkkoon kuuluvan olisi pysyttävä jälkimmäisessä.

 

Jouni Luukkainen

matematiikan dosentti

Helsinki