takaisin otsikoihin

 

Uskonnonvapaus nuorillekin (Aamulehti 4.2.2003)

 

Lapsen uskonnollisesta asemasta päättäminen kuuluisi hallituksen

esityksessä uskonnonvapauslaiksi lapsen huollon piiriin.

 

Tämä luo ongelman nuorten vanhemmille, koska lakiesitys ei ota

huomioon sitä, että lukio on muuttunut kurssimuotoiseksi.

 

Voin nimittäin hyvin kuvitella nuoren, joka on päättänyt erota

kirkosta, mutta joka ei 15-vuotiaana saa tähän huoltajiensa suostumusta.

Hän ei myöskään katsomuksellisen ja yhteiskunnallisen omantuntonsa

tähden voi lukiossa osallistua uskonnon kursseihin. Ensin

kirkosta 18-vuotiaana erottuaan hän suorittaa elämänkatsomustiedon

kurssit ja sen tähden mahdollisesti joutuu käymään lukiota yli normaalit

kolme vuotta läpäistyään jo muut kurssit ja ylioppilaskirjoituksetkin.

 

Ammattiin opiskelun ja siihen valmistumisen viivästymisestä nuorelle

koituisi taloudellisia menetyksiä, ja niistä hän voisi hakea

kanteella huoltajiltaan korvausta näiden hoidettua hänen huoltoaan

vastuuttomalla tavalla.

 

Sillä eikö huoltajien menettely olisi ollut mielivaltaista nuoren

puolestaan toimittua uskonnonvapaustensa tähden kohtuuttomankin

suuren vastuun kantaen niillä oikeuksilla, jonka nykylukio hänelle

antaa?

 

Lopullisen vastauksen voisi kai saada vain korkeimman oikeuden

ennakkoratkaisuna.

 

Itse ehdotan, että eduskunta sallii 14 vuotta täyttäneen itse

päättää uskonnollisesta asemastaan, siis rippikouluiässä

ennen lukiota, ja tällöin jo peruskoulussa katsomuskasvatuksestaan

hallituksen lukiolaisille esittämin säännöin.

 

Täten uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton saisi valita

elämänkatsomustiedon ja enemmistön uskonnonopetuksen kesken, mutta

- uskonnottoman vähemmistön suojelun tähden -  kirkkoon kuuluvien

olisi pysyttävä uskonnonopetuksessa.

 

Jouni Luukkainen

Matematiikan dosentti