takaisin otsikoihin

 

Lakiesitys uskonnonvapaudesta on pulmallinen (Keskisuomalainen 1.2.2003)

 

Hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi jättää auki kysymyksen,

joka voi koskea ketä tahansa lukioon menevän, kirkkoon kuuluvan

lapsen vanhempaa. Lapsi on nimittäin saattanut päättää erota kirkosta,

mutta jäädä 15-vuotiaana vaille vanhempiensa suostumusta siihen.

Voin kuvitella, että hänen katsomuksellinen ja yhteiskunnallinen

omatuntonsa estäisi häntä kuitenkin lukiossa osallistumasta uskonnon

kursseihin. Tällöin hänen riittäisi suorittaa elämänkatsomustiedon

kurssit kirkon jätettyään. Mutta tämä voisi johtaa lukioajan venymiseen

yli normaalin.

 

Hallituksen esityksen mukaan lapsen uskonnollisesta asemasta

päättäminen kuuluisi lapsen huollon piiriin. Mutta mikä olisi

vanhempien vastuu kuvaamassani tilanteessa lapsenhuoltolain

kannalta katsoen? Nuorellahan olisi syy vaatia kanteella

vanhemmiltaan korvausta ammattiinopiskelunsa viivästymisen

aiheuttamasta taloudellisesta tappiosta. Tarvittaisiin ehkä

korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu. Pulma johtuu siitä, että

lakiesitys on unohtanut nykylukion luokattomuuden. Ehdotan

eduskunnalle seuraavaa korjausta. Uskonnollisesta asemastaan tulisi

saada itse päättää 14 vuotta täytettyään; siis ennen lukiota ja

rippikoulua. Samassa iässä tulisi jo peruskoulussa saada päättää

katsomuskasvatuksestaan lukiolaisille esitetyin säännöin.

 

Täten uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton saisi itse valita

elämänkatsomustiedon ja enemmistön uskonnonopetuksen kesken, mutta

- uskonnottoman vähemmistön suojelun vuoksi - kirkkoon

(silloin vapaaehtoisesti) kuuluvan olisi pysyttävä uskonnonopetuksessa.

 

JOUNI LUUKKAINEN

matematiikan dosentti

Helsinki

jouni.luukkainen@helsinki.fi