takaisin otsikoihin

 

On se uskon synnyttämistä (Aamulehti 27.1.2003)

 

Opetushallitus asettaa peruskoulun uskonnonopetuksen yhdeksi

tavoitteeksi, että oppilas oppii näkemään Jumalan vaikutuksen

maailmassa. Sellainen näkeminen on uskonnon tunnustamista ja

siihen opettaminen uskon synnyttämistä ja siis uskonnon

harjoittamista.

 

Tässä Kirkon tutkimuskeskuksen Kari Salonen (Al 22.1.) vääristelee.

Huomautuksellani pystyn tuskin vaikuttamaan eduskunnan

perustuslakivaliokuntaan, mutta toivoakseni kuitenkin lasten vanhempiin.

Vanhemmat, tutustukaa itse oppikirjoihin, ja ahdistukaa!

 

Jouni Luukkainen

 

HUOMAUTUS. Kyse oli edellissyksyisistä opetushallituksen luonnoksista

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi. Mutta kirjoittaessani

en tiennyt, että jo 19.12.2002 luonnokset oli vahvistettu muunlaisessa

muodossa.